МЗКР объявляет открытый конкурс на замещение вакантных должностей руководителей организаций здравоохранения в КР

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН САЛАМАТТЫК САКТОО МИНИСТРЛИГИ

Кыргыз Республикасындагы саламаттык сактоо уюмдарындагы жетекчилеринин кызматтык бош орундарын ээлөөгө ачык конкурс жарыялайт

1.

Чүй облусу

 

-

Суусамыр айылындагы Жалпы дарыгердик практика борборунун директору

1,0

-

Арчалы айылындагы облустук кургак учукка каршы ооруканасынын директору

1,0

-

Токмок шаарындагы Оорулардын алдын алуу жана мамсанэпидкөзөмөл борборунун башкы врачы

1,0

2.

Ысык-Көл облусу

 

-

Ысык-Көл районунун Ананьево айылындагы Жалпы дарыгердик практика борборунун директору

1,0

3.

Нарын облусу

 

-

Жумгал районунун Миң-Куш шаарчысындагы Жалпы дарыгердик практика борборунун директору

1,0

-

Жумгал районунун Үй-бүлөлүк медицина борборунун директору

1,0

4.

Ош облусу

 

-

Кара-Кулжа райондук оорулардын алдын алуу жана мамсанэпидкөзөмөл борборунун башкы врачы

1,0

5.

Баткен облусу

 

-

Баткен облусунун Үй-бүлөлүк медицина борборунун директору

1,0

-

Баткен районунун оорулардын алдын алуу жана мамсанэпидкөзөмөл борборунун башкы врачы

1,0

-

Кызыл- Кыя шаарынын аймактык ооруканасынын директору

1,0

6.

Жалал-Абад облусу

 

-

Тогуз-Торо районунун Жалпы дарыгердик практика борборунун директору

1,0

7.

Бишкек шаары

 

-

№18 Үй-бүлөлүк медицина борборунун директору

1,0

 

Бардыгы:

12,0

Саламаттык сактоо уюмдарынын жетекчилерине карата квалификациялык талаптар

Саламаттык сактоо уюмунун жетекчисинин кызмат ордуна төмөндөгүдөй билими бар адамдар дайындалуусу мүмкүн:

-жогорку: медициналык; фармацевтивтик; экономикалык; юридикалык; менеджменттик; «Коомдук саламаттык сактоо», «Мамлекеттик жана мунициалдык башкаруу»;

- саламаттык сактоо системасында 7 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы бар;

- жетекчилик кызматтарда 3 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы бар;

- саламаттык сактоону башкаруу боюнча сертификатынын болуусу.

Жалпы квалификациялык талаптар:

КР Конституциясын; КРнын Эмгек кодексин; КР Мыйзамдары: «КРдагы жарандардын ден соолугун коргоо жөнүндө», «Саламаттык сактоо уюмдары жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө», «Коррупцияга каршы күрөшүү жөнүндө», «Ченемдик-укуктук актылар жөнүндө»; «Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө» «Жарандардын кайрылуусун кароонун тартиби жөнүндө».; КРнын Жарандык кодекси; Административдик жоопкерчилик жөнүндө КР Кодекси; КРнын Кылмыш Кодекси; КРнын 2012-жылдын 23-июлундагы №517 токтому менен бекитилген «КРдагы иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама»; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 20-февралындагы №118 «Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги жөнүндө» токтому; саламаттык сактоо системасындагы укуктук мамилелер субъектилеринин иш-аракеттерин регламенттөөчү башка ченемдик-укуктук актылар; саламаттык сактоо субъектилеринин ведомстволук, жергиликтүү жана локалдуу мыйзам алдындагы актылары; жарандык жана салыктык мыйзамдардын негиздери; саламаттык сактоо уюмдарынын ишмердүүлүгүн пландоо жана анализдөө маселелери; адамдык ресурстар менен финансылык менеджментти башкаруу маселелери; медициналык статистика; эмгек жана өрт коопсуздугун сактоо боюнча эрежелер; коррупцияга каршы күрөшүү жана террористтик коркунучтарга каршы күрөшүү методдору; кесипчилик баарлашуу психологиясы; жарандарды медициналык камсыздандыруу системасынын негиздери; медициналык катастрофа негиздери.

Конкурска катышуу үчүн төмөнкү документтерди алып келүү зарыл:         

-   конкурска катышуу тилеги жөнүндө арыз;

- кадрларды учётко алуу боюнча толтурулган өздүк баракча (иш жүзүндө жашаган дарегин, телефондорун көрсөтүү менен);

-   билими тууралуу документтеринин нотариалдык жактан ырасталган көчүрмөсү;

- бекитилген форма боюнча ден соолук абалы жөнүндө маалымдама;

- 3х4 өлчөмүндөгү 2 сүрөт;

- нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин көчүрмөсү;

- жарыяда көрсөтүлгөн конкурстун шарттарын ырастоочу башка документтер;

- конкурстук катышуучулары билимине, иш тажрыйбасына, профессионалдык деңгээлине жана репутациясына тиешелүү кошумча маалыматтарды (квалификациясын жогорулаткандыгы, окумуштуу даражасы ыйгарылгандыгы жөнүндө документтердин көчүрмөлөрү, мүнөздөмө, сунуштамалар, илимий басылмалар).

Талап кылынган документтердин тизмеси көрсөтүлүү менен бардык документтер А4 конвертине салынып, оозу чапталуусу жана расмий түрдө Саламаттык сактоо министрлигинин сайтына жайгаштырылгандан тартып 14 календардык күн ичинде төмөндөгү дарек боюнча КР ССМ адам ресурстары жана иш кагаздары башкармалыгына берилүүгө тийиш: Бишкек шаары, Москва көч, 148, 7-каб (9.00 дөн 18.00 гө чейин), маалымат алуу үчүн телефондор: 622939, 660663. Тапшырылган документтер Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. электрондук почта дареги боюнча онлайн режиминде КР ССМнын «Вакансиялар» бөлүмү боюнча жайгаштырылып, КР Саламаттык сактоо министрлигинин www.med.кg сайтына шилтеме жасалуусу зарыл.

Эскертүү:

Конкурсанттардын документтери салынып жана чапталып коюлган конвенттер документтерге конкурс өткөрүү күнүндө комиссия мүчөлөрү тарабынан ачылат. Талапка жооп берген конкурсанттар конкурска катышуу үчүн тестирлөөгө чакырылышат. Байланыш телефондорун көрсөтүү зарыл.

Документтерге конкурс өткөрүлгөндөн кийин тестирлөөдөн өтүүгө мүмкүнчүлүк алышкандар жалпы квалификациялык талаптарда көрсөтүлгөн ченемдик-укуктук актылар боюнча тестирлөөдөн өтүшөт.

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Объявляет открытый конкурс на замещение вакантных
должностей руководителей организаций здравоохранения в КР

1.

Чуйская область

 

-

директор Центра общеврачебной практики с.Суусамыр

1,0

-

директор областной детской туберкулезной больницы с. Арчалы

1,0

-

главный врач Центра профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора г.Токмок

1,0

2.

Иссык-Кульская область

 

-

директор Центра общеврачебной практики с.Ананьево Иссык-Кульского района

1,0

3.

Нарынская область

 

-

директор Центра общеврачебной практики п.Мин-Куш Жумгалского района.

 

1,0

-

директор Центра семейной медицины Жумгалского района

1,0

4.

Ошская область

 

-

главный врач   Кара-Кульджинского районного   Центра профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора

1,0

5.

Баткенская область

 

-

директор Центра семейной медицины Баткенской области

1,0

-

главный врач Центра профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Баткенского района

1,0

-

директор территориальной больницы г.Кызыл- Кия

1,0

6.

Жалал-Абадская область

 

-

Директор Центра общеврачебной практики Тогуз-Тороузского района

1,0

7.

г.Бишкек

 

-

директор Центра семейной медицины №18

1,0

 

Всего:

12,0

 

Квалификационные требования к руководителю организации здравоохранения

На должность руководителя организации здравоохранения может быть назначено лицо, имеющее:  
-высшее: медицинское; фармацевтическое; экономическое; юридическое; менеджмента; «Общественное здравоохранение», «Государственное и муниципальное управление»;
-опыт работы в системе здравоохранения не менее 7 лет;
-опыт работы на руководящих должностях не менее 3-х лет;
-наличие сертификата по управлению здравоохранением.

Общие квалификационные требования:
Знание Конституции КР; Трудового кодекса КР; Законов КР: «Об охране здоровья граждан в КР», «Об организациях здравоохранения», «О государственном языке Кыргызской Республики», «О противодействии коррупции», «О нормативных правовых актах»; «О государственных закупках» «О порядке рассмотрения обращений граждан» и др.; Гражданского кодекса КР; Кодекса КР об административной ответственности; Уголовного кодекса КР; Типовой инструкции по делопроизводству в КР, утвержденного постановлением  Правительства КР от 23 июля 2012 года №517; постановления Правительства КР «О Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики» от 20 февраля 2012 года №118;  иных нормативных правовых актов, регламентирующие действия субъектов правоотношений в системе здравоохранения; ведомственных, местных и локальных подзаконных актов субъектов здравоохранения;  основ гражданского и налогового законодательства;  вопросов планирования и анализа деятельности организации здравоохранения;  вопросов управления человеческими ресурсами и финансового менеджмента;  медицинской  статистики; правил  по  охране труда и пожарной безопасности;  методов противодействия коррупции  и  антитеррористической угрозе; психологии профессионального общения; основ системы медицинского страхования граждан; основ медицины катастроф.
   

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:

-   заявление о желании участвовать в конкурсе;
- заполненный личный листок по учету кадров (с указанием адреса фактического места жительства и телефонов, в том числе контактных);
-    копии документов об образовании, засвидетельствованные нотариально;
- копию трудовой книжки, засвидетельствованную нотариально;
- справку о состоянии здоровья по установленной форме; - 2 фотографии размером 3х4;
- иные документы, подтверждающие указанные в объявлении условия конкурса.
- Участники конкурса могут предоставлять дополнительную информацию, касающуюся их образования, опыта работы, профессионального уровня и репутации (копии документов о повышении квалификации, присвоении ученых степеней и званий, характеристики, рекомендации, научные публикации и т.п.).
Все документы должны быть подшиты в скоросшиватель с указанием перечня, требуемых документов, запечатанные в конверте А4 и представлены в Управление человеческими ресурсами и делопроизводства Министерства здравоохранения Кыргызской Республики в течение 14 календарных дней со дня опубликования объявления на сайте Минздрава по адресу: г. Бишкек, ул. Московская, 148, каб. 7 (с 9.00 до 18.00), справки по тел. 622939, 660663. Представленные документы должны быть также направлены в электронном виде в онлайн режиме на сайте МЗ КР в разделе «Вакансия» по ссылке на электронную почту: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

Объявление размещено на сайте Министерства здравоохранения КР  www.med.кg

Примечание: Запечатанные конверты с документами конкурсантов будут вскрыты членами комиссии в день проведения конкурса документов. Конкурсанты, соответствующие требованиям, будут приглашены для участия в конкурсе на тестирование. Необходимо указать контактные телефоны.
После конкурса документов конкурсанты, допущенные к тестированию, будут проходить тестирование по нормативным правовым актам, указанным в общих квалификационных требованиях.

 

Фотогалерея