10-12 апрелде, «Ден соолук» 2012-2018-жылдар ичиндеги Улуттук саламаттык сактоону реформалоо программасын жүзөгө ашыруу жыйынтыктары боюнча Ар жылдык биргелешкен сереп салуу өтүүдө.

Бүгүн КР Өкмөтү менен Өнүгүү боюнча өнөктөштөр ортосунда 2030 Программасы боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-2030-жылдарга калктын ден соолугун сактоо жана саламаттык сактоо системасын өнүктүрүү боюнча “Ден соолугу чың адам – өнүккөн өлкө” программасына Биргелешкен билдирүүгө кол колду. Ѳлкөдө глобалдуу Туруктуу өнүктүрүү максаттарына  жетүү жана демилгелерди илгерилетүү, КР узак мөөнөттүү приоритеттерине шайкеш келтирүү боюнча чечимдерди  аткарууга багытталган, саламаттык сактоо саясаты Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-2030-жылдарга калктын ден соолугун сактоо жана саламаттык сактоо системасын өнүктүрүү боюнча “Ден соолугу чың адам – өнүккөн өлкө” программасынын алкагында туруктуу өнүктүрүү принциптерине ылайык жүргүзүлмөкчү. Бул Биргелешкен билдирүү 2018-жылы сентябрь айында кол коюлган саламаттык сактоо кызматтары менен жалпыны камтуу (ССКмЖК) жолундагы прогресске жетүү үчүн 2030 ССКмЖК боюнча Глобалдык келишимге Кыргызстандын бекем турарын билдирет.

“Ден соолугу чың адам – өнүккөн өлкө” программасын ийгиликтүү ишке ашырууда төмөнкү милдеттерди коюу жана аларды чечүү каралат:

  • саламаттык сактоонун учурдагы абалына стратегиялык анализ, күчтүү жана алсыз жактарын айкындоо;
  • аныкталган көйгөйлөрдү жеңүүгө жана оң өзгөрүүлөрдү бекемдөөгө багытталган стратегиялык демилгелер пакетин түзүү;
  • 2030-жылга чейин тармакты өнүктүрүүнүн узак мөөнөттүү божомолун иштеп чыгуу.

  zakupka2 

  lisenzya2 

  densooluk

 opendata1

 

Полезные ссылки

bannerEGZ

  

logo

 

logo-ky

kyrgyzstan