Саламаттык сактоо системасында купуя маалыматтардын өтө чоң көлөмү иштелип чыгат жана алар өзүнө медицина тармагында эмгектенишкен кызматкерлер менен бейтаптардын жекече маалыматтары менен бирге дарыгердик сырларды камтыйт. Бул өз кезегинде медициналык маалымат системасынын жогорку деңгээлде корголушун камсыз кылат.

«Санариптик Кыргызстан» Концепциясын жүзөго ашыруунун алкагында саламаттык сактоону санариптештерүү жана электрондук ведомство аралык өз ара аракеттер менен камсыздоо максатында Саламаттык сактоо министрлигинин алыдындагы Электрондук саламаттык сактоонун сервердик борбору кеңейтилип, сервердик имараттар үчүн талапка ылайык оңдоо иштери өткөрүлгөн.

Жарандардын жеке маалыматтардын иштеп чыгуу, сактоо жана маалымат алмашуу иштерин талапка ылайык камсыз кылуу максатында SWAp долбоорунун алкагында серведик имаратты инженердик жабдуулар менен камсыздоо өткөрүлгөн. Бул иштин жүрүшүнө ыңгайлуу шарт түзүп, сервердик жана тармактык жабдууларды тейлөөгө алынуусун камсыз кылат. Ошондой эле сервердик иштин үзгүлтүккө учуроосун алдын алуу үчүн генератор орнотулган.

Маалымат үчүн:

Азыркы учурда, КР ССМ ишмердүүлүк жаатында 10дон ашык ар кыл маалымат системалары менен маалымат базалары пайдаланылат жана алар өлкөнүн баардык региондорунда иштетилет.

Бүгүнкү күнү алардын 3 онлайн-режимине өткөрүлүүдө:

  1. «Саламаттык сактоо уюмдарынын улуттук маалымдамасы»;
  2. «Медициналык кадрлар» маалымат базасын бирдейлештирүү; 
  3. «Амбулатордук КИФ» МБ.

           2 онлайн-режимине өткөндөр

  1. «Каттоого алынган калк» маалымат базасы;
  2. «Медициналык күбөлүк» АМС;

Жаңы сервердик имаратта орнотулган жабдуулардын кубаттуулугу бардык саламаттык сактоо уюмдарынан келген топтомо маалыматарды бир нече жыл сактоо жана иштеп чыгуу талаптарын канааттандыра алат.

Мындан сырткары, республикасынын саламаттык сактоо уюмдарын электрондук медициналык карталарды (электрондук оору баяны) иштеп чыгуу боюнча медициналык маалымат системалары менен жабдуу боюнча иштер жүрүүдө. Бул ар бир пациенттин бирдиктүү электрондук ден соолук картасын Бирдиктүү маалымат сактоо системасында түзүүгө шарт түзөт. Ал эми маалымат системалары ортосундагы маалымат базаларын интеграциялоо системасы (Түндүк интеграциялык шина) дарылоо жана бейтаптарга саламаттык сактоо кызматтарын көрсөтүү процессинин үзгүлтүксүз жүргүзүлүшүн камсыз кылат.


  zakupka2 

  lisenzya2 

  densooluk

 opendata1

 

Полезные ссылки

bannerEGZ

  

logo

 

logo-ky

kyrgyzstan