Previous Next

2019-жыл ичинде КР Саламаттык сактоо министрлиги тарабын 8 мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилдиан

2019-жыл ичинде КР Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан ченемдик-укуктук базаны өркүндөтүү боюнча иштер жүргүзүлүп, төмөнкү

8 мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилди:

- «Жарандардын репродуктивдик укуктары жана аларды ишке ашыруу кепилдиктери жөнүндө» , жарандардын, мамлекеттин, уюмдардын репродуктивдик саламаттык сактоого кызыкчылыктуу жана жооптуу мамилелерин күчтөндүрүү жаатында;

- ЕАЭБ Бажы кодекси жөнүндө келишимине кол коюуга байланыштуу КР мыйзам актылары, наркотикалык каражаттарды, психотроптук заттарды жана прекурсорлорду мыйзамдуу жүгүртүү боюнча уруксаты бар мамлекеттик органдар, жеке жактар, бардык менчик формадагы ишканалар жана мекемелер ишмерлиги жаатында;

- “Коомдук саламаттык сактоо жөнүндө”, сымаптуу медициналык буюмдар менен иштөө тартибине толуктоо киргизүү жаатында;

- Бюджеттик мыйзамдуулук жаатындагы мыйзамдар, аларда “атайы каражаттар” “атайын казыналык эсептерде топтолуучу каражаттарга” алмаштырылды;

- “КР салык кодекси”, терминалдык стадиядагы өнөкөт бөйрөк кемтигинен жабыркаган бейтаптарга менчик уюмдар тарабынан берилүүчү гемодиализ кызматтары

КНСтен бошотулду;

- «Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө», мында КР ССМ жана ММКФ гемодиализ кызматтарын көрсөтүүчү уюмдар менен тендер өткөрбөстөн, келишим

түзүү каралды;

- «Кургак учуктан калкты коргоо жөнүндө», мында кургак учука каршы жардам көрсөтүү боюнча мамлекеттин кепилдиктери жана иш-чаралары такталды;

- “Бузуулар жөнүндө кодекс”, лицензиясыз жеке медициналык ишмерлик кылгандарга айып салуу жөнүндө 205-берене киргизилди.

Эске салсак, Кыргыз Республикасынын  Саламаттык сактоо министрлигинде  2019-жылы жасалган иштер боюнча жыйынтыктоочу коллегия өтүүдө.


Басып чыгаруу