Министрдин орун басары

 

m karataev

КАРАТАЕВ МАДАМИН    МУСАЕВИЧ

 Министрдин орун басары


62-65-22

 

 

 

Жарандарды кабыл алуу: күн сайын (дүйшөмбүдөн сырткары) 16.00 дөн 18.00гө чейин.

 

 

 

 

 

 

 

КАРАТАЕВ МАДАМИН    МУСАЕВИЧ

 Министрдин орун басары


62-65-22

 Туулган датасы:  1962-жылдын 12-августу

Туулган жери:  Ош облусу, Араван району, Жаңы-Абад айылы

Улуту:   кыргыз

 Жарандыгы: Кыргыз Республикасы


Билими:  Кыргыз мамлекеттик медициналык институтунун дарылоо факультети (1986), Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университети (2016-ж). 
Адистиги:  Дарылоо иши, экономист

Окумуштуулук даражасы жана наамы: Медицина илимдеринин доктору,  профессор

Мамлекеттик сыйлыктары:  Кыргызстан ЛКЖС БК Ардак грамотасы (1983, 1986-ж.ж.), «Кыргыз Республикасынын илиминин эмгек сиңирген ишмер» наамы (2009). 

Атайын чиндери: Мамлекеттик кызматтын 3-класстагы мамлекеттик кеңешчиси (2007-ж.). 

Билген тилдери: кыргыз жана орус тилдерин - эркин

Компьютерди билүүсү: Microsoft office: Word, Exsel, Power Point 

Ишмердүүлүгүнүн негизги баскычтары

Сентябрь 1986 – август 1988 – СССР Саламаттык сактоо министрлигинин врачтардын билимин өркүндөтүү боюнча Украина институтунун  саламаттык сактоо уюмдары жана социалдык гигиена кафедрасынын клиникалык ординатору, Харьков шаары. 

Сентябрь 1988 – 1993 – Кыргыз мамлекеттик медициналык институтунун саламаттык сактоо уюмдары жана социалдык гигиена кафедрасынын ассистенти. 

1993- март 1994 – Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин экономика жана финансы башкармалыгынын жететктөөчү адиси. 

1994 – август 1995 – Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин “Манас” саламаттык сактоо мекемелерин реформалоо долбоорун даярдоо боюнча Улуттук команданын жетектөөчү эксперти болуп конкурстан өткөн. 

1995 -1997  - Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин Саламаттык сактоо тармагын реформалоону координациялоо жана жайылтуу башкы башкармалыгынын “Дарылоо-профилактикалык мекемелерди каржылоо системасын өзгөртүү” компонентинин координатору. 

1997 – 2000 - Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин Саламаттык сактоо тармагын реформалоону координациялоо жана жайылтуу башкы башкармалыгынын начальнигинин биринчи орун басары.

2000 – 2004 – Кыргыз мамлекеттик кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу медициналык институтунун окуу жана илимий иштери боюнча проректору .

2005-2010 - Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министринин орун басары.

2000-2010 - Кыргыз мамлекеттик кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу медициналык институтунун Саламаттык сактоону башкаруу жана экономика кафедрасынын башчысы. 

2010 – жылдан азыркы убакытка чейин – Кыргыз мамлекеттик кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу медициналык институтунун Саламаттык сактоону башкаруу жана экономика кафедрасынын профессору.

Басылмалары: 175 илимий эмгектин автору, анын ичинен 20 монографиялары жана 25тен ашык усулдук сунуштары бар.Саламаттык сактоо экономикасы (Москва, Россия), Түштүк-Казакстан медициналык академиясынын Жарчысы (Шымкент, Казахстан),  ХХI кылымдын медициналык кадрлары (Бишкек, Кыргызстан) журналдарынын редакциялык коллегиясынын, “Профилактикалык медицина” БӨУга караштуу Диссертациялык кеңештин мүчөсү, Кыргызстан Эл аралык универститетинин жана Кыргыз-Россия Славян Университетинин  УНПКсынын мүчөсү.

Жарандарды кабыл алуу: күн сайын (дүйшөмбүдөн сырткары) 16.00 дөн 18.00гө чейин.