Эл аралык кызматташуу бөлүмү

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо секторунда эл аралык  иш-аракеттерди жүргүзүүнүн

Тартиби

 1. Негизги жобо
 • Бул документ эл аралык ишмердүүлүктү жүргүзүүдө КР мамлекеттик органдарынын өз ара кызматташуусу боюнча маселелерди жөнгө салуучу  "Кыргыз Республикасынын тышкы саясат чөйрөсүндө мамлекеттик органдардын өз ара кызматташуусу”  жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын  2012-жылдын 4-июлундагы № 96 Мыйзамына  жана башка Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына  ылайык Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо секторунда эл аралык ишмердүүлүктү жүргүзүүнүн тартибин белгилейт.
 • Ушул Тартипте " эл аралык иш-чаралар" деген түшүнүк министрликтин жетекчилигинин/ кызматкерлеринин дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн, консулдук мекемелердин, чет мамлекеттердин мамлекеттик органдарынын жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү менен өткөрүлүүчү ар кандай иш-чараларды (жолугушуулар, сүйлөшүүлөр, документтерге кол коюу, окутууну, конференцияларга ж. б.) билдирет.

1.3. Ушул Тартип министрликтин бардык кызматкерлерине: жетекчиликке, түзүмдүк бөлүмдөрдүн жетекчилерине  жана борбордук аппараттын кызматкерлерине, саламаттык сактоо боюнча облустардын координаторлоруна , министрликтин карамагындагы  саламаттык сактоо уюмдарынын жана медициналык билим берүү мекемелеринин  жетекчилерине  бирдей таасир этет.

1.4. Министрликтин  Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги менен болгон өз ара кызматташуусу,  Кыргыз Республикасынын  улуттук кызыкчылыктарын эске алуу менен,  анын чет мамлекеттер, эл аралык уюмдар жана эл аралык укуктун башка субъекттери менен болгон тең укуктуу  алакасын ар тараптуу өнүктүрүүгө багытталган Кыргыз Республикасынын натыйжалуу жана бирдиктүү тышкы саясий багытын  түзүү максатында  жүзөгө ашырылат .

 1. Эл аралык кызматташтык чөйрөсүндөгү иштердин ар жылкы жана квартал сайынкы программалары (пландары) жана аларды ишке ашыруу жөнүндө отчеттор

2.1. Министрликтин карамагындагы түзүмдүк бөлүмдөр, ведомствого караштуу территориалдык жана башка саламаттык сактоо уюмдары, медициналык билим берүү мекемелери (мындан ары – бөлүмдөр)  жыл сайын 10-декабрга чейин жана квартал сайын анын акыркы айынын 8ине чейин  министрликтин Реформаларды координациялоо жана ишке киргизүү башкармалыгынын   эл аралык кызматташтык  бөлүмүнө (мындан ары -эл аралык кызматташтык бөлүмү)  1-тиркемеге ылайык эл аралык кызматташтык чөйрөсүндөгү министрликтин ишинин ар жылдык жана кварталдык программаларына (пландарына) сунуштарды жөнөтөт . Эл аралык кызматташтык бөлүмү киргизилген сунуштардын  негизинде

1-тиркемеге ылайык министрликтин эл аралык кызматташтык жаатындагы  иштеринин ар жылдык жана ар кварталдык программаларынын (пландарынын) долбоорлорун түзөт, жана алар министрликтин жетекчилиги тарабынан жактырылгандан кийин  Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигине (мындан ары – Тышкы иштер министрлиги) ар жылдык программалар (пландар)- 20-декабрга чейин жана кварталдык программалар (пландар)- кварталдын акыркы айынын 20-күнүнө чейин жиберилет.

2.2. Бөлүмдөр  жыл сайын 10-декабрга чейин жана квартал сайын кварталдын  акыркы айынын 8ине чейин  эл аралык кызматташтык бөлүмүнө 2-тиркемеге ылайык эл аралык кызматташуу чөйрөсүндөгү иштердин ар жылдык жана ар кварталдык программаларынын (пландарынын) аткарылышы тууралуу отчетторун

жөнөтөт. Эл аралык кызматташтык бөлүмү киргизилген отчеттордун негизинде 2-тиркемеге ылайык  министрликтин эл аралык кызматташтык чөйрөсүндөгү  иштеринин программаларынын (пландарынын)  ишке ашырылышы тууралуу  ар жылдык жана кварталдык отчетторду түзөт , жана алар жетекчилик тарабынан жактырылгандан кийин 30-декабрга чейин (жылдык отчеттор) жана кварталдын акыркы айынын 30уна чейин (кварталдык отчеттор) Тышкы иштер министрлигине жиберилет.

 1. Эл аралык иш-чараларды өткөрүү жана эл аралык иш-чараларга катышуу
 • Министрлик тарабынан эл аралык иш-чараларды(башка уюмдар тарабынан өткөрүлүүчү эл аралык иш-чараларда министрликтин жетекчилигинин/ кызматкерлерининин катышуусу менен) өткөрүүдө Тартиптин аткарылышына кызматкерлер  жооптуу,  эл аралык иш-чараларды өткөрүү датасынан 25 календардык кун мурун эл аралык кызматташтык бөлүмүнө 3-тиркемеге ылайык  маалыматтарды жөнөтөт.

 Эгерде, эл аралык иш-чаралардын жүрүшүндө чыгып сүйлөөлөрдү, билдирүүлөрдү, сунуштарды же Кыргыз Республикасынын позициясын билдирүү пландаштырылса, маалыматка бул документтердин долбоорлору тиркелет. Эл аралык кызматташтык бөлүмү келип түшкөн документтерди карап чыгып,  эл аралык иш-чараларды өткөрүүдөн  20 календардык күн мурун аларды андан ары Тышкы иштер министрлигине жөнөтөт.

3.2. Эл аралык кызматташтык үчүн жооптуу кызматкерлер,    4-тиркемеге ылайык , эл аралык иш-чаралар өткөрүлүп бүткөндөн кийин 5 календардык күндүн ичинде  эл аралык кызматташтык бөлүмүнө  эл аралык иш-чараларды өткөрүү   боюнча (эл аралык иш-чараларга жетекчилердин/кызматкерлердин катышуусу) маалыматтарды  көрсөтүү менен   отчетторду жиберишет. Эл аралык кызматташтык бөлүмү  келип түшкөн отчетторду карап чыгып, эл аралык иш-чаралар  аяктагандан  кийин 14 календардык күндүн ичинде аларды  Тышкы иштер министрлигине жөнөтөт .

 1. Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин жетекчилиги тарабынан чет өлкөлөргө иш сапарларды жүргүзүү

4.1. Министрликтин жетекчисинин чет өлкөгө болгон иш сапарлары (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечими боюнча расмий делегациянын курамында кеткен учурларды кошпогондо) Кыргыз Республикасынын Премьер-министри уруксаты менен, жетектөөчү вице-премьер-министр менен макулдашуу боюнча  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын тиешелүү түзүмдүк бөлүмүнүн пикирин эске алуу менен ишке ашырылат. Министрликтин жетекчисинин орун басарларынын

чет өлкөгө болгон иш сапарлары (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечими боюнча расмий делегациянын курамында кеткен учурларды кошпогондо) же Кыргыз Республикасынын жетектөөчү вице-премьер-министри же Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппарат Жетекчиси-Кыргыз Республикасынын  министри же анын орун басарлары  менен макулдашуу боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрүнүн пикирин эске алуу менен  ишке ашырылат. Маалыматты ТИМге жөнөтүү чет өлкөгө чыгуу датасынан 14 календардык күн мурун болгондуктан, уруксаат алуу (макулдашуу) алдын ала  ишке ашырылат.

4.2. Уруксат алгандан (макулдашуу) кийин, эл аралык кызматташык  үчүн жооптуу кызматкерлер  министрликтин жетекчисинин  (жетекчисинин орун басарынын)  чет өлкөгө чыгуу датасынан 10 күн мурун  3-тиркеме ылайык   маалыматтарды камтыган маалымкатты  эл аралык кызматташтык бөлүмүнө жиберишет.  Эгерде, чет өлкөгө болгон иш сапардын жүрүшүндө чыгып сүйлөөлөр, билдирүүлөр, сунуштар же Кыргыз Республикасынын позициясын билдирүү пландаштырылса, мындай учурда маалыматка бул документтердин долбоорлору тиркелет. Эл аралык кызматташтык бөлүмүнө келип түшкөн документтерди  карап чыгып,  аны 3-тиркемеге ылайык ,  маалыматтарды көрсөтүү менен министрликтин жетекчисинин (жетекчисинин орун басарынын)  чет өлкөлөргө чыгуу датасынан  14 жумушчу  күн мурун  Тышкы иштер министрлигине  жөнөтөт .

4.3. Чет өлкөгө  боло турган  кызматтык иш сапар тууралуу билдирүү кеч келип түшкөн болсо, ал жөнүндө Тышкы иштер Министрлигине  маалымдоо оперативдүү тартипте ишке ашырылат  жана пландаштырылган  сүйлөөлөр, арыздар, сунуштар же Кыргыз Республикасынын позициясын билдирүү бар болсо, алардын  долбоорлору тиркелет.

4.4. Эл аралык кызматташтыкка  жооптуу кызматкерлер, 4-тиркеме ылайык,  министрликтин жетекчисинин (жетекчисинин орун басарынын)  кайтып келген күнүнөн тартып 3 жумушчу  күндүн ичинде  эл аралык кызматташтык бөлүмүнө чет  өлкөгө болгон  кызматтык иш сапарлардын  жыйынтыктары боюнча, маалыматтарды көрсөтүү менен жиберишет отчетторду жиберишет.  Эл аралык кызматташтык бөлүмү келип түшкөн отчетторду карап чыгып,  аларды Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына министрликтин  жетекчисинин (жетекчисинин орун басарынын)  кайтып келген күнүнөн тартып 7 жумушчу күндүн ичинде  жана Тышкы иштер министрлигине министрликтин  жетекчисинин (жетекчисинин орун басарынын) кайтып келген күнүнөн тартып 14 жумушчу күндүн ичинде жөнөтөт.

 1. Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин кызматкерлери тарабынан чет өлкөгө болгон кызматтык иш сапарларды жүргүзүү

5.1. Министрликтин кызматкерлеринин  чет мамлекеттик кызматтык иш сапарларга чыгуу учурунда ,  үчүн ушул Тартиптин аткарылышына жооптуу  кызматкерлер, 3-тиркеме  ылайык,   чет өлкөгө чыгуудан 10 жумушчу  күн мурун  эл аралык кызматташтык бөлүмүнө маалыматтарды көрсөтүү менен маалымкаттарды  жиберишет. Эгерде, чет өлкөгө болгон кызматтык иш сапардын жүрүшүндө  чыгып сүйлөөлөр, арыздар, сунуштар же Кыргыз Республикасынын позициясын билдирүү пландалса, маалыматка бул документтердин долбоорлору тиркелет. Эл аралык кызматташтык бөлүмү келип түшкөн документтерди карап чыгат жана аларды чет өлкөгө кеткенге чейин 14 жумушчу күн мурда Тышкы иштер министрлигине жөнөтөт.

5.2. Ушул Тартиптин аткарылышына  жооптуу кызматкерлер, 4-тиркеме ылайык,  кызматкерлер келген күндөн тартып 3 жумушчу  күндүн ичинде  эл аралык кызматташуу бөлүмүнө чет мамлекеттик кызматтык иш сапарлардын жыйынтыгы боюнча отчетторду  маалыматтарды көрсөтүү менен жиберишет. Эл аралык кызматташтык бөлүмү келип түшкөн отчетторду карап чыгат жана аларды кызматкерлер келген күндөн тартып 14 жумушчу  күндүн ичинде Тышкы иштер министрлигине жөнөтөт.

 1. Тышкы саясаттын айрым маселелерин козгогон билдирүүлөр

6.1. Министрликтин кызмат адамдары, Тышкы иштер министрлиги менен макулдашылган позицияларга ылайык,  Кыргыз Республикасынын тышкы саясатын ишке ашыруунун айрым бир  маселелерин козгогон расмий билдирүүлөр менен чыга алышат. Министрликтин кызмат адамдарына Тышкы иштер министрлиги менен макулдашдашпастан,  Кыргыз Республикасынын тышкы саясатын ишке ашыруунун айрым бир маселелерин козгогон  кандайдыр бир арыздар менен чыгууга тыйуу салынат.

6.2. Кыргыз Республикасынын тышкы саясатына тиешелүү маселелер боюнча расмий маалыматтар  Тышкы иштер министрлиги менен макулдашуу боюнча жайылтылат.

7.Дипломатиялык өкүлчүлүктөр, консулдук мекемелер жана чет мамлекеттердин мамлекеттик органдары, ошондой эле эл аралык уюмдар менен болго  мамилелер

 

7.1. Эгерде  Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдеринде башкача каралбаса, дипломатиялык өкүлчүлүктөр, консулдук мекемелер жана чет мамлекеттердин мамлекеттик органдары, ошондой эле эл аралык уюмдар менен өз ара мамилелер Тышкы иштер министрлиги аркылуу ишке ашырылат.

7.2. дипломатиялык өкүлчүлүктөр, консулдук мекемелер жана чет мамлекеттердин мамлекеттик органдары, ошондой эле эл аралык уюмдар менен мамилелерди түздөн-түз  жүзөгө ашырууга тыюу салынат.

 1. Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдөгү дипломатиялык өкүлчүлүктөрү, туруктуу өкүлчүлүктөрү жана консулдук мекемелери менен кат алышуулар

8.1. Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдөгү  дипломатиялык өкүлчүлүктөрү, туруктуу өкүлчүлүктөрү жана консулдук мекемелери (мындан ары – Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдөгү мекемелери) менен кат алышуу  Тышкы иштер министрлиги аркылуу жүргүзүлөт.

8.2. Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдөгү мекемелери менен кат алышууну ишке ашыруу максатында Кыргыз Республикасынын чет өлкөдөгү мекемелерине каттарды жөнөтүү жөнүндө өтүнүч менен жана мындай каттардын тиркемеси менен каттар Тышкы иштер министрлигине жөнөтүлөт.

8.3. Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдөгү мекемелери менен түздөн-түз кат алышууну ишке ашырууга тыюу салынат.

 1. Корутунду жоболор

9.1. Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдерин түзүү "Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдери жөнүндөгү" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында аныкталган тартипте жүзөгө ашырылат.

9.2. Кыргыз Республикасынын  тышкы саясий жана тышкы экономикалык кызыкчылыктарына  тиешелүү болгон сунуштар, анын ичинде Кыргыз Республикасына  чет өлкөлүк мамлекеттердин мамлекеттик органдарынын жана эл аралык уюмдардын делегацияларын  чакыруу , чет мамлекеттер жана эл аралык уюмдар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү жөнүндөгү сунуштарды   Кыргыз Республикасынын Президентине, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө  көрсөтүүгө берүүдөн мурда ,  милдеттүү түрдө Тышкы иштер министрлиги менен макулдашылууга тийиш.

9.3. Чет өлкөлүк кайтарымсыз  финансылык, техникалык же башка жардам алуу маселелери  алдын ала Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу макроэкономикалык жана инвестициялык саясат боюнча Координациялык кеңеш тарабынан ( ири жана орто гранттар жана жардамдар), же болбосо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппараты (чакан гранттар жана жардам)тарабынан жактырылуусу шарт.  Кайрымсыз  финансылык, техникалык же башка жардам алуу маселелери боюнча  кайрылуулар Тышкы иштер Министрлиги аркылуу тиешелүү докуменнтерди тариздөө менен чет өлкөлүк өнөктөштөргө жиберилет.

9.4. Ушул Тартиптин сакталышын көзөмөлдөө  Координациялоо жана реформаларды ишке киргизүү башкармалыгынын эл аралык кызматташтык бөлүмү тарабынан жүзөгө ашырылат.


Басып чыгаруу