Медкызматкерлерге төлөнгөн компенсациялык төлөмдөр

Каралды: 105

2020-жылдын март айы үчүн эпидемиологиялык очоктордо иштеген 6438 медициналык кызматкерге 37,7 млн сом өлчөмүндө компенсация төлөнүп берилди;

2020-жылдын апрель айы үчүн эпидемиологиялык очоктордо иштеген 10094 медициналык кызматкерге 111,1 млн сом өлчөмүндө компенсация төлөнүп берилди;

 2020-жылдын май айы үчүн эпидемиологиялык очоктордо иштеген 9154 медициналык кызматкерге 110,8 млн сом өлчөмүндө компенсация төлөнүп берилди;

 2020-жылдын июнь айы үчүн эпидемиологиялык очоктордо иштеген 9252 медициналык кызматкерге 119,0 млн сом өлчөмүндө компенсация төлөнүп берилди;

 2020-жылдын июль айы үчүн эпидемиологиялык очоктордо иштеген 21 910 медициналык кызматкерге 444,2 млн сом өлчөмүндө компенсация төлөнүп берилди;

 2020-жылдын август айы үчүн эпидемиологиялык очоктордо иштеген 17010 медициналык кызматкерге 287,6 млн сом өлчөмүндө компенсация төлөнүп берилди;

 Карантиндик-казармалык тартипте иштеген медициналык кызматкерлер үчүн бекитилген компенсациялык төлөмдөрдүн өлчөмү:
- кошумча күнүмдүк төлөмдөрдү эске алуу менен дарыгерлер персоналына иштеген 1 күнү үчүн – 3000 сомов, мындан улам 22 иш күнүнө жана иштегенден кийинки 7 күн изоляция үчүн компенсациялык төлөмдөр 72300 сомду түзөт;

- орто медперсоналга – 2500 сом, мында 22 иш күнү жана иштегенден кийинки 7 күн изоляция үчүн компенсациялык төлөмдөр 61300 сомду түзөт;

- кенже жана техникалык персоналга – 2200 сом, мында 22 иш күнү жана иштегенден кийинки 7 күн изоляция үчүн компенсациялык төлөмдөр 54700 сомду түзөт.

Басып чыгаруу