Previous Next

Алгачкы медициналык-санитардык жардам кызматкерлерине дем берүүнүн жаңы ыкмасы иштелип чыкты

Кургак учуктун дарыга туруктуу формасынын алдын алуу максатында, 2017-жылдан тартып ММК Фонду тарабынан жан башына болгон ченемге ылайык, кургак

учукту ийгиликтүү айыктырганы үчүн Баштапкы медициналык-санитардык жардам кызматынын медициналык кызматкерлерине дем берүүнүн

жаңы ыкмасы иштелип чыккан жана бул механизм Чүй, Талас, Ош жана Жалал-Абад

облустарындагы  Баштапкы медициналык-санитардык жардам (БМСЖ) кызматынын  пилоттук саламаттык сактоо   уюмдарына киргизилген. 2019-жылы 32,4 млн сом

өлчөмүнө  Алгачкы медициналык-санитардык жардам  деңгээлинде кургак учукту айыктыруунун 2132 учуру каржыланды.

Эске салсак, Кыргыз Республикасынын  Саламаттык сактоо министрлигинде  2019-жылы жасалган иштер боюнча жыйынтыктоочу коллегия өтүүдө.


Басып чыгаруу