Previous Next

Кыргызстанда ФАПтар республика калкынын 26% тейлейт

Республикада баштапкы медициналык-санитардык жардамды (БМСЖ) 49 Үй-бүлөлүк медицина борборлору (ҮМБ), 29 Жалпы дарыгердик тажрыйбалык борборлору (ЖДТБ) көрсөтүштү (01.01.2019-ж. – 29),  алардын курамында 672 Үй-бүлөлүк дарыгерлер тобу (ҮДТ), 17 өз алдынча юридикалык ҮДТлар жана 1053 ФАП иштейт.

ФАПтардын тейлөөсүнө республика калкынын 26% туура келет. 2019-жылдын жыйынтыгы боюнча ФАПтарга кайрылгандардын саны 1,2%га жогорулаганы аныкталган (4912444– 2018-жылы, 5036879 – 2019-жылы).

Баштапкы медициналык-санитардык жардам көрсөтүүчү саламаттык сактоо уюмдарынын стационар ордундагы бөлүмдөрүндө орун жатактардын саны бир аз көбөйгөнү байкалып, бул – 937ни түздү (2018-ж. – 932)  жана ал бөлүмдөрдө 2018-жылга караганда 2019-жылдын 12 айында - 19494 айыктырылган пациенттер көп болду.

Эске салсак, Кыргыз Республикасынын  Саламаттык сактоо министрлигинде  2019-жылы жасалган иштер боюнча жыйынтыктоочу коллегия болуп өттү.


Басып чыгаруу