Previous Next

Баштапкы медико-санитардык жардамды жакшыртууга багытталган пилоттук долбоорлор

Баштапкы медико-санитардык жардамды жакшыртуу үчүн Пилоттук долбоордун алкагында “Кыргыз Республикасында БМСЖнын жаңыланган моделин киргизүү боюнча мындан аркы чаралар жөнүндө” КР Өкмөтүнүн буйругу (11.11.19-ж. №422) чыгарылды. Пилоттук болуп  Бишкек шаарынын Свердлов районунун Бириктирилген үй-бүлөлүк медицина борбору (БҮМБ), Ысык-Көл облусунун Тоң, Түп, Жети-Өгүз райондук Үй-бүлөлүк медицина борборлору (ҮМБ), Ош шаарынын ҮМБ киргизилди.

КР Саламаттык сактоо министрлигинин  баштапкы медико-санитардык жардам боюнча Жумушчу тобу ар кайсы моделдер (Турция, Казахстан, Китай)менен таанышып чыгып, учурда пилотко киргизилген саламаттык сактоо уюмдарынын дизайнын макулдашууда жана ченемдик документтер иштелип жатат, о.э. мекемелердин иш графиги жана үй-бүлөлүк врачтардын кабыл алуу сааттары кайрадан каралууда. Үй-бүлөлүк дарыгерлердин ишин женилдетүү максатында өз алдынча медайымдык кабыл алууну жана социалдык патронаж, патронаждык медайым кызматын  киргизүү пландалууда.

Эске салсак, Кыргыз Республикасынын  Саламаттык сактоо министрлигинде  2019-жылы жасалган иштер боюнча жыйынтыктоочу коллегия өттү.


Басып чыгаруу