ДУЙНӨЛҮК  БАНК

vbg-en

Дүйнөлүк банк – өнүгүү  процессине өз салымын кошуп келген ири дүйнөлүк уюмдардын бири болуп саналат. Анын эң башкы милдети - калктын эң жарды катмарына жана жарды өлкөлөргө жардам берүү. Банктын миссиясы-

туруктуу натыйжаларга жетишүүгө багытталган  жакырчылык менен кесипкөй күрөшүү. Банк адамдарга өзүнө жана курчап турган айлана-чөйрөгө кам көрүү үчүн ресурстар менен камсыздоону, маалымат алмашууну, мүмкүнчүлүгүн бекемдөөнү, мамлекеттик жана жеке секторлордо өнөктөштүктөрдү түзүүнү камсыздайт.

Кыргыз Республикасы Дүйнөлүк банктын катарына 1992-жылы кошулган. Дүйнөлүк банк  өлкөгө Өкмөт тарабынан өлкөнү өнүктүрүү стратегиясында аныкталган өнүктүрүүнүн артыкчылыктуу багыттарынын негизинде жардам көрсөтөт. 1992-жылдан бери Дүйнөлүк банк  Кыргызстанга жалпы суммасы 832 миллион АКШ долларын түзгөн  43 долбоор үчүн кредиттерге жана гранттарга уруксат берди.

Кыргыз Республикасына акча каражаттар абдан ыңгайлуу шартта берилип келет: төлөмдөрдү 10 жылдан кийин кайтаруу менен, 40 жылдык мөөнөткө пайызсыз насыя. 2003-жылдан 2005-жылдын июнь айларына чейин жардамдардын жарымы грант түрүндө, ал эми 2005-жылдын июль айынан баштап бардык каржылоо гранттык негизде көрсөтүлүп келет.

 Кыргыз Республикасындагы Дүйнөлүк банктын ишмердүүлүгү менен кененирээк  www.worldbank.org  сайтынан тааныша аласыздар.


Басып чыгаруу