ДҮЙНӨЛҮК САЛАМАТТЫК САКТОО УЮМУ

WHO en

Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму (ДССУ) – негизги милдети Жер шарынын калкынын саламаттыгын сактоодогу эл аралык маселелерин чечүү болгон  Бириккен Улуттар Уюмунун атайын мекемеси. Ал 194 мүчө мамлекеттерден турат. 1948-жылы түзүлүп, штаб-квартирасы Швейцариянын Женева шаарында жайгашкан.

1994-жылы Кыргызстанда ДССУнун Өлкөлүк Кеңсеси ачылгандан тартып ДССУ калктын ден-соолугун жакшыртууга жана ден-соолукка карата болгон  теңсиздик көйгөйлөрүн чечүүгө, саламаттык сактоо секторун реформалоого; жана  сапаттуу медициналык тейлөөлөрдүн жеткиликтүүлүгүн кеңейтүүгө  өзгөчө көңүл буруп келет.

 ДССУнун Өлкөлүк Кеңселери  ДССУнун:

- саламаттык сактоо секторунда жана ага байланыштуу секторлордо саясатты жана стратегияны иштеп чыгууга көмөк көрсөтүү;

- техникалык кеңеш  берүү жана мүмкүнчүлүктөрдү  өнүктүрүүнү камсыздоо;

- өнөктөштүк мамилелерди алдыга жылдыруу  жана өнүктүрүү;

- адамдын жашоо-турмушунун бир көрсөткүчү  катары ден соолукту алдыга жылдыруу;

- саламаттык сактоо маселелери боюнча маалымат алмашуу иштерин аткарып келет.

ДССУнун корпоративдик жетекчилигинин артыкчылыктары  уюмдун бардык деңгээлдеринде иш жүргүзүү максатын жана багытын аныктайт. Бул ДССУ  үчүн абдан  маанилүү  болгон тармактар – анын  ишиндеги артыкчылыктуу болуп саналган төмөнкү негизги маселелер:

- Калкты медициналык-санитардык кызматтар менен жалпы камтууну камсыздоо;

- Ден соолукка байланыштуу өнүгүү максаттарына жетүү;

-инфекциялык эмес ооруларга, психикалык ооруларга, зомбулукка, жаракаттарга жана майыптыкка каршы күрөшүү;

- Эл аралык Медициналык-Санитардык Эрежелерге ылайык Коомдук саламаттыкты сактоо үчүн курч коркунучтарды аныктоо жана чара көрүү;

- сапаттуу , коопсуз, натыйжалуу жана жеткиликтүү медициналык кызматтардын  жеткиликтүүлүгүн кеңейтүү;

-ден соолукту жакшыртууга таасирин тийгизген социалдык, экономикалык жана экологиялык багыттарды чечүү.

Калкты медициналык-санитардык кызматтар менен жалпы камтууга жетишүү жана  саламаттык сактоо системасын бекемдөө үчүн; коомдук саламаттык сактоо кызматынын потенциалын  жогорулатууга,  инфекциялык жана инфекциялык эмес ооруларды көзөмөлдөөнү жакшыртуу үчүн Кыргызстан ДССУнун стратегиясын киргизүүдө


Басып чыгаруу