ЮНФПА

UNCT KG logo profile UNFPA

ЮНПФА Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө 1992-жылдан тарта көмөк көрсөтө баштаган: репродуктивдүү ден соолукту коргоочу товарларды  алып келүү жана улуттук  потенциялды түзүү менен калкты алгачкы жолу улуттук каттоого алууга  карата көрүлгөн даярдыктарга колдоо көрсөткөн. Биринчи    өлкөлүк программа 2000-2004-жылдарга бекитилген.  Экинчи өлкөлүк программа  5 жылга  (2005-2009-жж.) пландалган. Кийин эки жылга узартылып, 3 негизги  тармакты камтыды: репродуктивдүү ден соолук,  калкты отурукташтыруу жана өнүктүрүү жаатындагы стратегия, гендердик тенчилик .

 


Басып чыгаруу