ЮНИСЕФ

UNICEF LogoГраждандык сектор менен кызматташуу аркылуу ЮНИСЕФ  БУУнун балдардын укугу тууралуу Конвенциясына ылайык, балдар өздөрүнүн укугун толук колдоно билүүсү  үчүн  КРнын Өкмөтүнө балдардын укугун жана мүмкүнчүлүгүн кенейтүү боюнча милдеттерин аткарууда көмөк көрсөтөт.

ЮНИСЕФтин 2018-2022-жылдарга карата Өлкөлүк Программасынын милдети өлкөдөгү аз камсыз болгон балдардын унутта калбашын, коргоого алынышын, түшүнбөстүктөргө дуушар болбошун,  көйгөйлөрүнүн көз жаздымда калбашын, алардын укуктарынын сакталышын камсыздоо болуп саналат. Дал ушул максатта ЮНИСЕФ мамлекеттик органдар менен улуттук деңгээлде жана жеринде кызматташат. Ушул сыяктуу кызматташтыктар  балдардын аялуу катмарына артыкчылыктуу  кызматтар  көрсөтүлүп, бардык  балдардын корголушун камсыздаган  коомдук системаны түзүшү керек.

ЮНИСЕФтин Программасы коомчулук  жана мамлекет тарабынан балдарды коргоого тийиш болгон тармактарда – саламаттык сактоодо, тамактанууда, эрте  жаштагы  балдардын өнгүүсүндө жана билим алуусунда, суу менен камсыздоодо, санитарияда жана гигиенада, социалдык саясатта, жаштар менен иштөөдө, табигый кырсыктардын тобокелдигин азайтууда жана коммуникацияда ишке ашырылат.

Мындан тышкары  ЮНИСЕФ,  керек болгон учурда гуманитардык жардам көрсөтүү менен бирге,  коом жана мамлекет менен кызматташтыкта  иш алып барат.


Басып чыгаруу