ГЕРМАНИЯНЫН KfW ӨНҮКТҮРҮҮ БАНКЫ

kfw

Биздин миссия

Германиянын KfW Өнүктүрүү  Банкы өзүнүн ишмердүүлүгүн Германиянын экономикалык жаатта кызматташуу жана өнүктүрүү боюнча Федералдык Министригинин(BMZ)  атынан жүргүзөт. KfW өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө  жана  экономикасы өткөөл болгон мамлекеттерде инвестициялар тармагын жана кеңеш берүү кызматтарын каржылайт. Долбоорлорубузду ишке ашыруу процессинде  биз техникалык кызматташтык уюмдар менен тыгыз иштейбиз. Өнүктүрүү жаатындагы  ишмердүүлүктүн натыйжасында өнөктөш өлкөлөрдүн тапкан пайдасын көбөйтүү максатында жана каражаттарды найтыйжалуу пайдалануу  үчүн  KfW Өнүктүрүү Банкы өзүнүн жардамын көп жылдык тажрыйбасы жана атайын билими бар 4 негизги багытта жүргүзөт.

Экономикалык инфраструктура

Узак мөөнөттүү экономикалык өнүгүү шарттарын жакшыртуу максатында KfW Өнүктүрүү Банкы өнөктөш өлкөлөргө энергия менен жабдуу, ташып жеткирүү жана коомдук транспорт системасын өнүктүрүү, ошондой элле телекоммуникациялык тармакты түзүү жаатында колдоо көрсөтүп келет.

Социалдык   инфраструктура

Социалдык инфраструктурага жасалган инвестициялар өнөктөш өлкөлөрдүн калкына эң негизги социалдык кызматтардын жеткиликтүүлүгүн камсыздоо менен, жашоо сапатын жогорулатат.  KfW Өнүктүрүү Банкы ичүүчү таза суу менен жабдууну жакшыртууга багытталган долбоорлорду ишке ашыруу үчүн  каражат бөлөт. Ошондой эле ал саркынды сууларын тазалоо жана катуу калдыктарды кайра иштетүү боюнча кызматтардын ишин, үй-бүлөнү пландаштыруу программаларын жана АИВдин алдын алуу чараларын күчөтүү боюнча кампанияларды, мектептерди, медициналык борборлорду  кеңейтүү боюнча иш-чараларды жана калктын жашоо шартын жакшыртууну каржылайт.

Натыйжалуу каржы  системалары

Өнөктөш өлкөлөрдүн экономикасын өнүктүрүүгө көмөктөшүү натыйжалуу  каржы системаларын чыңдоонун бир жолу болуп саналат. KfW Өнүктүрүү Банкы өнөктөш өлкөлөрдөгү финансылык институттарга төлөм системаларын  киргизүү, кредиттөө жана сактоо, кичи жана орто иш каналарды каржылоо,  кичи-иш каналарга кичи каржылоону ишке ашыруу аркылуу жардам көрсөтүп келет.

Айыл чарба жана айлана-чөйрөнү коргоо

Туруктуу өнүгүүнүн негизи катары өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдөгү  айыл калкынын жашоо-турмушун камсыз кылуу жана айлана-чөйрөнү коргоо максатында  KfW Өнүктүрүү Банкы тропикалык токойлорду коргоо жана  жаратылышты коргоо аймактарын түзүү  чараларын каржылайт.

Кыргыз Республикасындагы  Германиянын KfW Өнүктүрүү Банкы

Германиянын KfW Өнүктүрүү Банкы Кыргыз Республикасы менен  1993-жылы  кызматташып баштаган. 90-жж. ортосундагы долбоорлор социалдык-экономикалк өзгөрүүлөрдүн натыйжасында  өнөр жайлардын такыр жоголуп кетишинин алдын алууга тезинен жардам берүү жана жаныдан түптөлүп баштаган  жеке секторлорго кичи жана орто иш каналарга (МСП)  кредиттерди бөлүп берүү менен көмөк көрсөтүү максатына багытталган.  Саламаттык сактоо тармагына 1995-жылдан тарта жардам бериле баштаган: мында негизги көнүл кургак учук оорусу менен күрөшүү жана эне жана баланы коргоо чараларынын  аймактык кызматташтык долбоорлоруна бурулган.

2001-жылдан баштап Немец Финансылык Кызматташтыгы экономикалык реформаларга жана рыноктук экономикага колдоо көрсөтүүгө артыкчылык бере баштаган. Андан ары бул багыттагы иш-чаралар төмөнкү негизги тармактарга багытталган:  а) жеке секторлорду өнүктүрүү; б) финансылык секторду өнүктүрүү; в) айылдык жамааттардын  деңгээлинде экономикалык өнүктүрүү.  Келечекте саламаттык сактоо, энергетика тармактарына, анын ичинде регионалдык кызматташтыкка багытталган долбоорлорду ишке ашырууга  көмөк көрсөтүлөт.  Жакшыртылып иштелип  чыккан долбоорлорду  жана аларды ишке ашырууга зарыл болгон кошумча иш-чараларды каржылоо максатында  илимий-изилдөө жана эксперттик фонд түзүлдү.

Туруктуу экономикалык өнүгүү

KfW Өнүктүрүү Банкы экономиканы узак мөөнөткө туруктуу өнүктүрүү шарттарын жакшыртуу максатында жана экономиканын бекем негизин куруу үчүн чакан жана орто менчик иш каналарды курууга, өнүктүрүүгө насыялык инвестицияларды жеткиликтиктүү кылуу менен жардам берип келет. Эффективдүү  финансы системаларын бекемдөөнү колдоо  коюлган максаттарга жетүүнүн бир жолу.   KfW Кыргыз Республикасындагы финансылык институттарга төлөм системеларын киргизүү чараларын ишке ашырууга,  насыялоого  жана сактоонун жаңы программаларын иштеп чыгууга,  капиталды акция түрүндө рефинансылоого жардам берет.  Мындан тышкары, айыл жергесинин жашоочуларына социалдык кызматтардын жеткиликтүүлүгүн жакшыртуу менен  жашоо сапатын жогорулатып,   муниципалдык инфраструктурага жана башкарууга да инвестициялайт.

Саламаттык сактоо сектору

KfW Өнүктүрүү Банкы Немец Финансылык кызматташтыгы аркылуу Кыргыз Республикасындагы  саламаттык сактоонун “Манас Таалими” Улуттук Программасын жүзөгө ашырууга колдоо көрсөтүп келет. Берилген бул жардамдын башкы максаты –саламаттык сактоо кызматтарын калктын  бардык катмарына жеткиликтүү кылуу, жарандардын медициналык кызмат көрсөтүүлөрдү алуудагы  чыгымдарын азайтуу, бейтапка багытталган саламаттык сактоо системасы көрсөткөн кызматтардын натыйжалуулугун жана сапатын жогорулатуу.  Биргелешкен кеңири сектордук ыкмаларды (SWAp) колдонууга негизделген  бул маанилүү социалдык программаны ишке ашырууга бир катар донорлор катышууда.  Кургак учук оорусу менен күрөшүү,  эне жана баланы коргоо, АИВ ооруларынын алдын алуу боюнча программалар өлкөнүн тез жардам кызматын жакшыртуу чаралар менен бирге KfWнин ишмердүүлүгүнүн өзүнчө бир тармагы болуп саналат.


Басып чыгаруу