USAID «КУРГАК УЧУКТУ АЙЫКТЫРУУ» ДОЛБООРУ

usaid

USAIDдин «Кургак учукту айыктыруу» долбоору – беш жылдын ичинде Кыргызстандын Өкмөтүнө кургак учуктун дары-дармектерге туруктуу формасын аныктоону жана дарылоону жакшыртууга жардам берет.

Кургак учукка чалдыгуу тобокелдигине дуушар болгон адамдар көбүнчө калктын аярлуу тобуна киргендиктен, саламаттык сактоо кызмат көрсөтүүлөрүн пайдаланууда кыйынчылыктарды жаратышы мүмкүн. “Кургак учукту айыктыруу” долбоору кургак учукка каршы кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жана жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу, калктын аярлуу тобуна кирген жарандар үчүн дарыланууга шарттарды түзүү багытында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен тыгыз кызматташат. Кургак учукка чалдыккан оорулууларга көрсөтүлгөн кодулоо жана басмырлоо мамилеси зарыл болгон кызмат көрсөтүүлөрдү алууга тоскоолдуктарды жараткандыктан, “Кургак учукту айыктыруу” долбоору медициналык кызматкерлердин жана калктын арасында кодулоо жана басмырлоо деңгээлин азайтуунун үстүнөн иштейт.

“Кургак учукту айыктыруу” долбоору Кыргыз Республикасында далилдүү медицинанын жетишкендиктерине негизделген жана кургак учукка каршы күрөшүүгө арналган системаларды, ресурстарды жана адамдын потенциалын күчөтүүгө иштеп чыгууга багытталган. Долбоордун алкагында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жогорку сапаттуу интеграцияланган кургак учукка каршы кызмат көрсөтүүлөр системасын иштеп чыгуу, башкаруу, мониторинг жүргүзүү жана адамга багытталган жардам көрсөтүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүү боюнча күч-аракетине колдоо көрсөтүлөт.

“Кургак учукту айыктыруу” долбоорунун иши JSI Research & Training Institute, Inc. (JSI) жана University Research Co., LLC (URC) тарабынан жүргүзүлөт, алар кургак учукка каршы күрөшүүдө Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин алдындагы Кургак учукка каршы улуттук программага колдоо көрсөтүүгө багытталган.

Иштин негизги багыттарыusaid1

  1. Дары-дармектерге туруктуу кургак учукту аныктоону жогорулатуу

Лабораториялык жана диагностикалык кызмат көрсөтүүлөрдү өркүндөтүү, кургак учукка чалдыккан оорулууларды контактарын аныктоону жакшыртуу жана коомчулукта, медициналык уюмдарда байкоо жүргүзүү.

  1. Дары-дармектерге туруктуу кургак учук менен ооруган бейтаптарды дарылоону жакшыртуу

Дайындалган дарылоо курсу аяктаганга чейин адекваттуу режимдер боюнча жогорку сапаттагы дары-дармек препараттары менен баардык оорулууларды дарылоону камсыздоо.

  1. Дары-дармектерге туруктуу кургак учуктун жайылышын алдын алуу

Медициналык уюмдарда жана лабораторияларда инфекциялык контролдоонун сапатын жогорулатуу, кургак учуктун алдын алуу, аныктоо жана дарылоону жакшыртуу үчүн тобокелдик тобуна кирген бейтаптардын, медициналык кызматкерлердин жана адамдардын мамилесин өзгөртүү.

  1. Жагымдуу чөйрөнү түзүү

Кургак учукка каршы күрөшүү саясатын күчөтүү, кургак учукка каршы кызматты каржылоону оптималдаштыруу, чечимдерди кабыл алууда, кургак учукка чалдыккан оорулууларга карата кодулоону жана басмырлоону азайтууда курак учук боюнча маалыматтарды пайдаланууну жакшыртуу.

 

Узактыгы: 2019 июлу – 2024 июлу

Вебсайт: www.jsi.com


Басып чыгаруу