Salamat.club

usaid

Salamat.club жаштар кыймылы Саламаттыкты Сактоо Министрлиги менен кызматташтыкта болуп, калк арасында сергек жашоо образын жайылтууда жана ага байланыштуу медиа-контентти: видео тартуу, дизайн жасоо жана тренинг ѳткѳрүү сыяктуу учурларда аталган министрликке кѳмѳк кѳрсѳтѳт. 

Salamat.club – бул чыгармачыл топ. Биздин максатыбыз – медиа каражаттарын жана заманбап технологияларды колдонуп, Кыргызстандын жана Борбордук Азиянын башка ѳлкѳлѳрүнүн тургундарына сергек жашоо образын жагымдуу жана жеткиликтүү кылуу. 

Жѳнѳкѳй, бирок негизги эрежелердин бир нечесин сактоо менен, кѳптѳгѳн ооруларды алдын алууга мүмкүн экенин, жана аларды алдын алуу маанилүү экендигин адамдардын аң сезимине жеткирүү – биздин тапшырмабыз. 

Биздин идеология негизделген саламаттыктын 8 принцибинин жардамы менен, Кыргызстандагы оорулардын статистикасы жакшы жакка ѳзгѳрѳт деп чын жүрѳктѳн ишенебиз.


Басып чыгаруу