Каралды: 1145

 Депрессия – бул ар дайым көңүлү чөгүп жүрүү, демейде канааттануу алып келген нерселерге кызыгууну жоготуу  жана  эки жумадан ашык убакытка чейин күнүмдүк иштерди аткаруу жөндөмүн жоготуу менен сыпатталган оору.

Мындан тышкары, депрессия менен жабыркаган адамдарда төмөндө келтирилген белгилер байкалат: энергиянын жетишсиздиги, тамакка болгон табиттин төмөндөшү, көп уктоо же тескерисинче уйкусуздук, тынчсыздануу, чечкинсиздик, кам саноо, өзүн башкалардан төмөн сезүү, күнөөлүү же чарасыз сезүү, ошондой эле өзүнө зыян келитрүү же өз өмүрүнө кол салуу боюнча ойлордун келүүсү.

Депрессияга кабылдым деп эсептесеңиз эмне кылуу керек?

Басып чыгаруу