Управление общественного здравоохранения


Жарандарды кабыл алуу

Телефон

66-58-28
Мамбетисаева Анара Камчыбековна

главный специалист

Подробнее...

Жарандарды кабыл алуу

Телефон

62-29-09
Тилегул кызы Айгүл

главный специалист

Подробнее...

Жарандарды кабыл алуу

Телефон

Айтназарова Айдана Жылдызбековна

Ведущий специалист

Подробнее...

Жарандарды кабыл алуу

Телефон

Убраимов Жаныбек Мураталиевич

И.о. главного специалиста

Подробнее...

Жарандарды кабыл алуу

Телефон

Дыйканова Айжаңыл Момунбековна

Специалист

Подробнее...