Кыргызстандын түндүк аймактарындагы областтарда жана Бишкек шаарындагы саламаттыкты сактоо уюмдарынын кызматкерлери коомдук саламаттыкты сактоо боюнча окуяларды эрте аныктоого жана ага жооп берүүгө багытталган санариптик чечимдерди колдонууга үйрөтүлүүдө

03.08.2022 / Просмотров: 160

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги Санарип MED программасынын жана бекитилген санариптик саламаттыкты өнүктүрүүнүн максаттуу моделинин алкагында, 2022-жылдын 1-августунан 3-августуна чейин Бишкек шаарынын медицина кызматкерлерин, ошондой эле Чүй, Талас, Нарын жана Ысык-Көл облустарында медициналык кызматкерлерди окуяларды (бактериялар, вирустар ж.б. пайда болгон жугуштуу оорулар) эрте аныктоого жана жооп кайтарууга багытталган санариптик чечимдер боюнча окутуу өткөрүлүүдө.

Учурда Кыргызстанда жугуштуу оорунун ар бир учуру боюнча кагаз түрүндөгү шашылыш билдирүү формасы кол менен толтурулуп, санитардык-эпидемиологиялык кызматка жөнөтүлүп, эпидемиологдор аларды кол менен иштеп чыгууда. Бул ыңгайсыз гана эмес, натыйжасыз да. Кошумча убакыт кол менен иш кагаздарын жүргүзүүгө жумшалат, толтурулган документтерди жеткирүү үчүн транспорт, күч жана каражат бөлүү талап кылынат.

Ушуга байланыштуу Саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан автоматташтырылган маалыматтык система иштелип чыккан жана ишке киргизилүүдө, анын негизги максаты инфекциялык жана мите ооруларына эпидемиологиялык көзөмөлдү уюштурууну камсыз кылуучу ыйгарым укуктуу органдарга ыкчам билдирүү болуп саналат.

Табылган жугуштуу оорулар жөнүндө өз убагында маалымат алардын таралышына жол бербөө боюнча санитардык жана эпидемияга каршы (профилактикалык) иш-чараларды жүргүзүү үчүн зарыл (анын ичинде диагнозду тактоо, пациенттердин зарыл изоляциясын камсыз кылуу, фокусту текшерүү, пациент менен байланышта болгон адамдарды көзөмөлдөө, иммунопрофилактиканын жүргүзүлүшүн көзөмөлдөө ж.б.).

Медициналык уюмдарда маалыматтык системаны колдонуу төмөнкүлөргө мүмкүндүк берет:

▪ кагаз документациясын (журналдар, бухгалтердик формалар, отчеттор) толтурууну жоюу;

▪ жугуштуу оорулардын автоматтык реестрин жүргүзүү;

▪ жугуштуу жана мите оорулары, тамак-аштан уулануу, вакцинацияга адаттан тыш реакциялар боюнча санариптик маалыматтарды күнү-түнү мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөл органдарына өз убагында өткөрүп берүү;

▪ мекемелерде жугуштуу оорулуулар менен байланышта болбогондугу жөнүндө суроо-талап боюнча калкка медициналык маалымкаттарды берүү боюнча ишти оптималдаштыруу;

▪ инфекциялык жана мите оорулары боюнча маалыматтарды топтоо, системалаштыруу жана талдоо.

Окутуу Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун техникалык колдоосу менен өткөрүлөт.

#СанарипMED

Другие Новости

16.08.2022
Круглый стол обсуждению результатов заключения антикоррупционной экспертизы приказов Минздрава КР

Сегодня, 16 августа 2022 года в Министверстве здравоохранения КР Ассоциация групп семейных врачей и семейных медсестер (АГСВ), ОО «Профессиональная лига фармацевтических работников Кыргызстана» (ПЛФРК), Ассоциация восточной и альтернативной медицины, ОЮЛ «Фармацевтическая Ассоциация КР», Ассоциация фармацевтов южного региона КР «Адилет-фарм» совместно с Министерством здравоохранения КР провели круглый стол по обсуждению результатов заключения антикоррупционной экспертизы приказов Минздрава КР по проведению аттестации медицинских и фармацевтических работников в системе здравоохранения КР с участием врио министра здравоохранения КР Жаркынбека Касымбекова, генерального секретаря АДС при Президенте КР Нурипы Мукановой, а также представителей Министерства юстиции КР, ОО “Профессиональная лига фармацевтических работников Кыргызстана”, Ассоциации групп семейных врачей и семейных медсестер и других заинтересованных лиц.
По результатам обсуждений было принято решение рекомендовать Министерству здравоохранения КР в срок до I октября 2022 года:
 аннулировать все выявленные коррупционные риски посредством отзыва и пересмотра приказов МЗ КР по аттестации, в соответствии со ст. 17, 81 Закона КР «Об охране здоровья граждан в КР» и недопущения коррупционных схем при правоприменении;
 привести в соответствие с законом КР «Об охране здоровья граждан КР» нормы о делегировании отдельных функций М3 КР некоммерческим профессиональным медицинским ассоциациям (ПMA), где нет нормы «о зонтичных» ПМА и без вмешательства государственного контроля за проведением ПМА аттестации медицинских и фармацевтических работников;
 провести отбор некоммерческих ПМА на проведение аттестации открыто и публично, устранив все конфликты интересов, завышенные требования и лобби;
 утвердить и опубликовать Реестр некоммерческих ПМА по аттестации;
 разработать с участием заинтересованных сторон, в том числе с широким участием представителей ПМА новое Положение об аттестации медицинских и фармацевтических работников;
 аккредитовать и утвердить платформу Ай-Тест, определив юридический статус и принадлежность платформы Ай-Тест;
 направить информацию о проделанной работе в АДС при Президенте КР.

16.08.2022
USAID Кыргызстанга 15 млн сомдук медициналык жабдууларды берди

АКШнын Эл аралык өнүктүрүү боюнча агенттиги (USAID) Кыргыз Республикасынын башкы ооруканаларына COVID-19 жана башка жугуштуу оорулардын жайылуусуна бөгөт коюу үчүн заманбап медициналык жабдууларды алып берди. Жабдууларды өткөрүп берүү аземи бүгүн, 16-августта Кыргызстандын саламаттык сактоо министринин орун басары Нурийла Шериевадын катышуусунда өттү.

КР Улуттук госпиталы бейтаптардын жогорку дем алуу жолдорунда диагностикалык жана дарылоо манипуляцияларын аткарууга мүмкүнчүлүк бере турган жогорку технологиялык мобилдик видеобронхоскопго ээ болду. Чүй областтык ооруканасы чектелген шарттарда диагностика жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк бере турган мобилдик рентген-аппарат алды, ал эми Ош шаардык ооруканасына шейшептерди жана бейтаптардын буюм-тайымдарын тазалоо үчүн атайы дезинфекциялоочу камералар берилди. Жабдуулардын жалпы наркы 15 млн сомду (190 000 АКШ доллары) түзөт.

«Бул жабдуулар Кыргыз Республикасынын COVID-19 пандемиясы менен күрөшүүсүнө колдоо көрсөтөт жана биздин өлкөбүздүн саламаттык сактоо системасын чыңдоого түрткү берет» -  деп айтты Кыргызстандын саламаттык сактоо министринин орун басары Нурийла Шериева.

Кыргыз Республикасындагы USAID миссиясынын директору Каи Адамстын айтымында, керектүү жабдууларды алып берүүгө жардам көрсөтүүдөн тышкары, USAID программалары ошондой эле медициналык кызматкерлерди керектүү билимдер жана көндүмдөр менен колдоого багытталган. «Биз Саламаттык сактоо министрлиги менен бүт өлкө боюнча жүздөгөн дарыгерлер, медайымдар жана башка кызматкерлердин компетенцияларын жана билимдерин жогорулатуу үчүн иштөөнү улантабыз», - деп белгиледи Адамс.

«Коронавирус чыккан учурдан тарта USAID Кыргыз Республикасына пандемия менен күрөшкө жардам берүү үчүн 10 млн.дон ашуун АКШ долларын берди.  Бул кычкылтек концентраторлору жана тестирлөө үчүн лабораториялык жабдуулар сыяктуу медициналык жабдууларга кеткен 1,4 млн АКШ долларын камтыйт.

Бул жардам USAID «Саламаттык сактоо системасынын туруктуулугун чыңдоо» (LHSS) долбоорунун алкагында берилип жатат.

16.08.2022
Круглый стол по обсуждению и реализации Программы «Иммунопрофилактика» на 2020-2024 годы

 12 августа проведен круглый стол по обсуждению и реализации Программы «Иммунопрофилактика» на 2020-2024 годы.

В целях охраны здоровья и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в соответствии со статьей 4 Закона Кыргызской Республики «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», утверждена Программа «Иммунопрофилактика» на 2020-2024 годы.

На круглом столе приняли участие заместитель министра здравоохранения КР, главный государственный санитарный врач Бүбүжан Арыкбаева, заведующая отделом общественного здравоохранения МЗ КР Анара Мамбетисаева, директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова, директор Республиканского центра укрепления здоровья и массовой коммуникации Нурила Алтымышева, директор Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Султан Абдыкадыров, координаторы здравоохранения областей, главный врач ЦГСЭН г.Бишкек и главные врачи МРЦПЗиГСЭН областей, а также областные иммунологи. 

Целью Программы является снижение заболеваемости и смертности от предупреждаемых с помощью вакцин инфекционных болезней посредством обеспечения устойчивого охвата населения иммунизацией не менее 95%, повышения доступа к вакцинам гарантированного качества и активной пропаганды иммунизации на основе доказательной медицины.

Входе круглого стола были представлены презентации: 

  1. Итоги, достижения и пролемы в реализации Программа «Иммунопрофилактика» на 2013-2017гг., 
  2. О ходе реализации Программы «Иммунопрофилактика» на 2020-2024 годы. 
  3. Коммуникация и формирования спроса

«В достижении национальных, региональных и глобальный целей в отношении иммунизации Кыргызская Республика, как страна участница Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения, выполняет взятые обязательства и поддерживает высокий уровень охвата вакцинацией и эффективную систему эпидемиологического надзора за всеми случаями. Так же хочу отметить, что в стране не регистрируются полиомиелит, дифтерия, туберкулезный менингит и столбняк у новорожденных детей, вирусный гепатит В среди детей до 1 года, и снижена заболеваемость коклюшем, эпидемическим паротитом, корью, краснухой» - отметила вступительной речи Бүбүжан Арыкбаева, заместитель министра здравоохранения КР.

Данный круглый стол проведен согласно приказу Министерства здравоохранения Кыргызской Республики от 20 июля 2022г. №870 «О проведении совещания по реализации программы «Иммунопрофилактика» на 2020-2024 годы и Национального плана по развертыванию вакцинации против COVID-19 в Кыргызской Республике» при технической поддержке GIZ BACKUP Health.

 

Для информации: 

 

Принятая Программа «Иммунопрофилактика» на 2020-2024 годы является пятым по счету стратегическим документом, разработанным в целях поддержки и развития службы иммунопрофилактики страны, контролирующей распространение опасных инфекционных заболеваний, против которых имеются эффективные вакцины.

Вакцинопрофилактика в рамках действующего календаря профилактических прививок проводится против 12-ти вакциноуправляемых инфекций: туберкулез, полиомиелит, вирусный гепатит В, дифтерия, столбняк, коклюш, гемофильная инфекция типа «b», пневмококковая, ротавирусная инфекции, а также корь, эпидпаротит и краснуха. Также в рамках настоящей Программы планируется в 2022 году внедрение еще одного нового антигена – вакцины против вируса папилломы человека (профилактика рака шейки матки).

Регулярная плановая иммунизация является экономически эффективной стратегией общественного здравоохранения во всем мире, реализация которой позволяет резко снизить уровень детской заболеваемости, смертности и инвалидности по сравнению с другими медицинскими вмешательствами в области здравоохранения.

Вакцинопрофилактика в сочетании с эффективной системой эпидемиологического надзора за вакциноуправляемыми инфекциями на протяжении реализации 4-х программ иммунизации способствовала снижению заболеваемости и смертности от вакциноуправляемых инфекций — ликвидации полиомиелита, отсутствию регистрации случаев туберкулезного менингита и столбняка у новорожденных детей, на протяжении последних 9 лет заболеваемости дифтерией, снижению заболеваемости коклюшем до уровня 2 случаев на 100 тыс. населения, заболеваемости эпидемическим паротитом до уровня 4 случаев на 100 тыс. населения.

В 2019 году внедрена иммунизация против ротавирусной инфекции. Практически каждый ребенок инфицируется ротавирусом до достижения возраста 5 лет и ротавирусы являются основной причиной тяжелых гастроэнтеритов с дегидратацией у детей раннего возраста.

Согласно национальным статистическим данным, ежегодно в Кыргызстане госпитализируется 1200-1300 детей в возрасте до 5 лет по причине диарейных заболеваний. Как показали данные лабораторного эпиднадзора, осуществлявшегося в трех стационарах в период с 2007 по 2009 г.г., 26% этих госпитализаций были вызваны ротавирусом. Тяжелые ротавирусные диареи являются серьезной проблемой общественного здравоохранения как в развивающихся странах, так и в странах со средним и высоким уровнем доходов, в том числе и Кыргызстан

В рамках Программы на 2020-2024 годы численность декретированного контингента в Кыргызстане ежегодно составляет свыше 900 тысяч человек, или 18% от численности всего населения страны. 73% целевого населения программы иммунизации составляют дети от 0 до 16 лет, из их числа 11% – новорожденные и младенцы.

Из-за низкой осведомленности населения о преимуществах и безопасности вакцинации, об опасности, которую представляют инфекционные заболевания, предупреждаемые вакцинацией, кадрового дефицита медицинских работников, отказа от профилактических прививок – есть группы населения, которые остаются за пределами программы иммунизации.

При снижении уровня охвата профилактическими прививками возрастает риск возникновения вспышек вакциноуправляемых инфекций. Примером являются эпидемические вспышки кори в республике в 2015, 2018-2019 годах среди непривитой восприимчивой группы населения.