Бүбүжан Арыкбаева: “Аймактардагы медициналык тейлөөнүн сапатын жакшыртабыз”

05.08.2022 / Просмотров: 176

Аймактардагы инфекциялык көзөмөл тармагы жакшы жолго коюлду. Бул боюнча КР Саламаттык сактоо министринин орун басары Бүбүжан Арыкбаева басма-сөз кызматына билдирди. Ал өлкөнүн түштүк аймактарына, Нарын жана Талас облустарына болгон иш сапары жөнүндө маалымат берди. 
“Иш сапарымдын негизги максаты COVID-19га байланыштуу эпидемиологиялык кырдаал күчөп кетсе, ага медициналык уюмдардын даяр турушу, ооруга каршы эмдөө жана инфекциялык көзөмөлдүн аткарылышына байкоо жүргүзүү болчу. Мунун алкагында айрым аймактарда кадр тартыштыгы жана оңдоп-түзөөгө муктаж болгон бейтапканалардын абалы менен тааныштым. Жаралган көйгөйлөр жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, донорлор жана Саламаттык сактоо министрлигинин эсебинен чечилүүдө”, - деди министрдин орун басары.
Өз сөзүндө Бүбүжан Арыкбаева пандемия учурунда курулган объекттердин абалына көңүл буруп, инфекциялык көзөмөл иштери кандай аткарылып жатканына байкоо салганын айтты.
“Инфекциялык көзөмөл иштери сапаттуу жүргүзүлгөнүнө күбө болдум. Анын ичинде медициналык калдыктарды жок кылуу иштери жакшы жолго коюлуптур”, - деп Бүбүжан Арыкбаева кошумчалады.

Другие Новости

16.08.2022
Круглый стол обсуждению результатов заключения антикоррупционной экспертизы приказов Минздрава КР

Сегодня, 16 августа 2022 года в Министверстве здравоохранения КР Ассоциация групп семейных врачей и семейных медсестер (АГСВ), ОО «Профессиональная лига фармацевтических работников Кыргызстана» (ПЛФРК), Ассоциация восточной и альтернативной медицины, ОЮЛ «Фармацевтическая Ассоциация КР», Ассоциация фармацевтов южного региона КР «Адилет-фарм» совместно с Министерством здравоохранения КР провели круглый стол по обсуждению результатов заключения антикоррупционной экспертизы приказов Минздрава КР по проведению аттестации медицинских и фармацевтических работников в системе здравоохранения КР с участием врио министра здравоохранения КР Жаркынбека Касымбекова, генерального секретаря АДС при Президенте КР Нурипы Мукановой, а также представителей Министерства юстиции КР, ОО “Профессиональная лига фармацевтических работников Кыргызстана”, Ассоциации групп семейных врачей и семейных медсестер и других заинтересованных лиц.
По результатам обсуждений было принято решение рекомендовать Министерству здравоохранения КР в срок до I октября 2022 года:
 аннулировать все выявленные коррупционные риски посредством отзыва и пересмотра приказов МЗ КР по аттестации, в соответствии со ст. 17, 81 Закона КР «Об охране здоровья граждан в КР» и недопущения коррупционных схем при правоприменении;
 привести в соответствие с законом КР «Об охране здоровья граждан КР» нормы о делегировании отдельных функций М3 КР некоммерческим профессиональным медицинским ассоциациям (ПMA), где нет нормы «о зонтичных» ПМА и без вмешательства государственного контроля за проведением ПМА аттестации медицинских и фармацевтических работников;
 провести отбор некоммерческих ПМА на проведение аттестации открыто и публично, устранив все конфликты интересов, завышенные требования и лобби;
 утвердить и опубликовать Реестр некоммерческих ПМА по аттестации;
 разработать с участием заинтересованных сторон, в том числе с широким участием представителей ПМА новое Положение об аттестации медицинских и фармацевтических работников;
 аккредитовать и утвердить платформу Ай-Тест, определив юридический статус и принадлежность платформы Ай-Тест;
 направить информацию о проделанной работе в АДС при Президенте КР.

16.08.2022
USAID Кыргызстанга 15 млн сомдук медициналык жабдууларды берди

АКШнын Эл аралык өнүктүрүү боюнча агенттиги (USAID) Кыргыз Республикасынын башкы ооруканаларына COVID-19 жана башка жугуштуу оорулардын жайылуусуна бөгөт коюу үчүн заманбап медициналык жабдууларды алып берди. Жабдууларды өткөрүп берүү аземи бүгүн, 16-августта Кыргызстандын саламаттык сактоо министринин орун басары Нурийла Шериевадын катышуусунда өттү.

КР Улуттук госпиталы бейтаптардын жогорку дем алуу жолдорунда диагностикалык жана дарылоо манипуляцияларын аткарууга мүмкүнчүлүк бере турган жогорку технологиялык мобилдик видеобронхоскопго ээ болду. Чүй областтык ооруканасы чектелген шарттарда диагностика жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк бере турган мобилдик рентген-аппарат алды, ал эми Ош шаардык ооруканасына шейшептерди жана бейтаптардын буюм-тайымдарын тазалоо үчүн атайы дезинфекциялоочу камералар берилди. Жабдуулардын жалпы наркы 15 млн сомду (190 000 АКШ доллары) түзөт.

«Бул жабдуулар Кыргыз Республикасынын COVID-19 пандемиясы менен күрөшүүсүнө колдоо көрсөтөт жана биздин өлкөбүздүн саламаттык сактоо системасын чыңдоого түрткү берет» -  деп айтты Кыргызстандын саламаттык сактоо министринин орун басары Нурийла Шериева.

Кыргыз Республикасындагы USAID миссиясынын директору Каи Адамстын айтымында, керектүү жабдууларды алып берүүгө жардам көрсөтүүдөн тышкары, USAID программалары ошондой эле медициналык кызматкерлерди керектүү билимдер жана көндүмдөр менен колдоого багытталган. «Биз Саламаттык сактоо министрлиги менен бүт өлкө боюнча жүздөгөн дарыгерлер, медайымдар жана башка кызматкерлердин компетенцияларын жана билимдерин жогорулатуу үчүн иштөөнү улантабыз», - деп белгиледи Адамс.

«Коронавирус чыккан учурдан тарта USAID Кыргыз Республикасына пандемия менен күрөшкө жардам берүү үчүн 10 млн.дон ашуун АКШ долларын берди.  Бул кычкылтек концентраторлору жана тестирлөө үчүн лабораториялык жабдуулар сыяктуу медициналык жабдууларга кеткен 1,4 млн АКШ долларын камтыйт.

Бул жардам USAID «Саламаттык сактоо системасынын туруктуулугун чыңдоо» (LHSS) долбоорунун алкагында берилип жатат.

16.08.2022
Круглый стол по обсуждению и реализации Программы «Иммунопрофилактика» на 2020-2024 годы

 12 августа проведен круглый стол по обсуждению и реализации Программы «Иммунопрофилактика» на 2020-2024 годы.

В целях охраны здоровья и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в соответствии со статьей 4 Закона Кыргызской Республики «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», утверждена Программа «Иммунопрофилактика» на 2020-2024 годы.

На круглом столе приняли участие заместитель министра здравоохранения КР, главный государственный санитарный врач Бүбүжан Арыкбаева, заведующая отделом общественного здравоохранения МЗ КР Анара Мамбетисаева, директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова, директор Республиканского центра укрепления здоровья и массовой коммуникации Нурила Алтымышева, директор Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Султан Абдыкадыров, координаторы здравоохранения областей, главный врач ЦГСЭН г.Бишкек и главные врачи МРЦПЗиГСЭН областей, а также областные иммунологи. 

Целью Программы является снижение заболеваемости и смертности от предупреждаемых с помощью вакцин инфекционных болезней посредством обеспечения устойчивого охвата населения иммунизацией не менее 95%, повышения доступа к вакцинам гарантированного качества и активной пропаганды иммунизации на основе доказательной медицины.

Входе круглого стола были представлены презентации: 

  1. Итоги, достижения и пролемы в реализации Программа «Иммунопрофилактика» на 2013-2017гг., 
  2. О ходе реализации Программы «Иммунопрофилактика» на 2020-2024 годы. 
  3. Коммуникация и формирования спроса

«В достижении национальных, региональных и глобальный целей в отношении иммунизации Кыргызская Республика, как страна участница Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения, выполняет взятые обязательства и поддерживает высокий уровень охвата вакцинацией и эффективную систему эпидемиологического надзора за всеми случаями. Так же хочу отметить, что в стране не регистрируются полиомиелит, дифтерия, туберкулезный менингит и столбняк у новорожденных детей, вирусный гепатит В среди детей до 1 года, и снижена заболеваемость коклюшем, эпидемическим паротитом, корью, краснухой» - отметила вступительной речи Бүбүжан Арыкбаева, заместитель министра здравоохранения КР.

Данный круглый стол проведен согласно приказу Министерства здравоохранения Кыргызской Республики от 20 июля 2022г. №870 «О проведении совещания по реализации программы «Иммунопрофилактика» на 2020-2024 годы и Национального плана по развертыванию вакцинации против COVID-19 в Кыргызской Республике» при технической поддержке GIZ BACKUP Health.

 

Для информации: 

 

Принятая Программа «Иммунопрофилактика» на 2020-2024 годы является пятым по счету стратегическим документом, разработанным в целях поддержки и развития службы иммунопрофилактики страны, контролирующей распространение опасных инфекционных заболеваний, против которых имеются эффективные вакцины.

Вакцинопрофилактика в рамках действующего календаря профилактических прививок проводится против 12-ти вакциноуправляемых инфекций: туберкулез, полиомиелит, вирусный гепатит В, дифтерия, столбняк, коклюш, гемофильная инфекция типа «b», пневмококковая, ротавирусная инфекции, а также корь, эпидпаротит и краснуха. Также в рамках настоящей Программы планируется в 2022 году внедрение еще одного нового антигена – вакцины против вируса папилломы человека (профилактика рака шейки матки).

Регулярная плановая иммунизация является экономически эффективной стратегией общественного здравоохранения во всем мире, реализация которой позволяет резко снизить уровень детской заболеваемости, смертности и инвалидности по сравнению с другими медицинскими вмешательствами в области здравоохранения.

Вакцинопрофилактика в сочетании с эффективной системой эпидемиологического надзора за вакциноуправляемыми инфекциями на протяжении реализации 4-х программ иммунизации способствовала снижению заболеваемости и смертности от вакциноуправляемых инфекций — ликвидации полиомиелита, отсутствию регистрации случаев туберкулезного менингита и столбняка у новорожденных детей, на протяжении последних 9 лет заболеваемости дифтерией, снижению заболеваемости коклюшем до уровня 2 случаев на 100 тыс. населения, заболеваемости эпидемическим паротитом до уровня 4 случаев на 100 тыс. населения.

В 2019 году внедрена иммунизация против ротавирусной инфекции. Практически каждый ребенок инфицируется ротавирусом до достижения возраста 5 лет и ротавирусы являются основной причиной тяжелых гастроэнтеритов с дегидратацией у детей раннего возраста.

Согласно национальным статистическим данным, ежегодно в Кыргызстане госпитализируется 1200-1300 детей в возрасте до 5 лет по причине диарейных заболеваний. Как показали данные лабораторного эпиднадзора, осуществлявшегося в трех стационарах в период с 2007 по 2009 г.г., 26% этих госпитализаций были вызваны ротавирусом. Тяжелые ротавирусные диареи являются серьезной проблемой общественного здравоохранения как в развивающихся странах, так и в странах со средним и высоким уровнем доходов, в том числе и Кыргызстан

В рамках Программы на 2020-2024 годы численность декретированного контингента в Кыргызстане ежегодно составляет свыше 900 тысяч человек, или 18% от численности всего населения страны. 73% целевого населения программы иммунизации составляют дети от 0 до 16 лет, из их числа 11% – новорожденные и младенцы.

Из-за низкой осведомленности населения о преимуществах и безопасности вакцинации, об опасности, которую представляют инфекционные заболевания, предупреждаемые вакцинацией, кадрового дефицита медицинских работников, отказа от профилактических прививок – есть группы населения, которые остаются за пределами программы иммунизации.

При снижении уровня охвата профилактическими прививками возрастает риск возникновения вспышек вакциноуправляемых инфекций. Примером являются эпидемические вспышки кори в республике в 2015, 2018-2019 годах среди непривитой восприимчивой группы населения.