ВОЗ закупила 190 сумок для семейных врачей для ежедневных посещений пациентов на дому и оказания основных услуг семьям на уровне первичной медико-санитарной помощи

20 июня 2022 / Просмотров: 231

Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун (ДССУ) Кыргызстандагы Өлкөлүк кеңсеси Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине жана анын түзүмдүк бөлүмдөрүнө негизги медициналык кызматтарды үзгүлтүксүз көрсөтүү чөйрөсүндө Европа биримдигинин финансылык колдоосу менен техникалык жардам көрсөттү. Бул иш-чаранын максаты баштапкы медициналык-санитардык жардамдын деңгээлинде негизги кызмат көрсөтүүлөрдүн үзгүлтүксүздүгүн камсыздоо болуп саналат.

ДССУ күн сайын бейтаптардын үйүнө каттоо жана баштапкы медициналык-санитардык жардамдын деңгээлинде үй-бүлөлөргө негизги кызматтарды көрсөтүү максатында үй-бүлөлүк дарыгерлер үчүн  190 сумка сатып алды.

Сумкаларда кан басымды, кандагы глюкозаны, гемоглобинди жана зааранын негизги анализдерин өлчөө үчүн керектүү медициналык жабдуулар бар. Пульсоксиметрлер, термометрлер, медициналык жгут, фонарлар жана төрөт боюнча стетоскоптор клиниктерге акушердик жана педиатриялык күнүмдүк кызматтарды көрсөтүүгө жардам берет. Мындан тышкары, сумкалардын ичинде кош бойлуу аялдардын түйүлдүктүн жүрөктүн кагышын аныктоо жана каттоо үчүн көчмө КТГ аппараты бар. Сумкалар бейтаптардын үйүнө каттоо үчүн, ошондой эле Үй-бүлөлүк медицина борборлоруна кайрылган бейтаптарды тейлөө үчүн алып жүрүүгө абдан ыңгайлуу. Сумкалар пилоттук демилге катары Чүй облусундагы үй-бүлөлүк дарыгерлерге таратылды. Сумкалардан тышкары 6 Үй-бүлөлүк медицина борборуна аз кандуулук менен ооруган бейтаптардын канындагы гемоглобинди тез аныктоочу жана өзгөчө кырдаалдарда колдонулуучу Hemoque кан анализаторлору берилет.

«Үй-бүлөлүк дарыгерлердин сумкалары жана Hemoque жабдыктары менен камсыз кылуу баштапкы медициналык-санитардык жардамдын жеткиликтүүлүгүн гана жакшыртпастан, ошондой эле баштапкы медициналык-санитардык жардамдын деңгээлинде кызмат көрсөтүүнүн сапатын бир кыйла жакшыртарын кубануу менен белгилейбиз. Дарыгерлер бейтаптарга барганда өздөрүн ишенимдүү жана барктуу сезишет жана бардык курактагы үй-бүлө мүчөлөрүнө сапаттуу жана ар тараптуу жардам көрсөтө алышат. Бейтаптын канааттануусу жана саламаттык сактоого болгон ишеними да жакшырат”, - дейт ДССУнун Кыргызстандагы өкүлү Назира Артыкова. «Бул демилге азырынча пилоттук болуп эсептелет. Эки айдын ичинде биз дарыгерлерден берилген жабдыктар жана чыгымдоочу материалдар пайдалуу болдубу деген пикирлерди жана маалыматтарды чогултабыз».

«Евробиримдиктин каржылык жардамы менен ДССУнун үзгүлтүксүз колдоосу, биринчи кезекте, бул тармакта үй-бүлөлүк дарыгерлерди колдоого жана дем берүүгө, ошондой эле үзгүлтүксүз негизги медициналык кызматтарды көрсөтүү үчүн жардамдын жеткиликтүүлүгүн жана сапатын жогорулатууга көмөк көрсөтөт, деди өз сөзүндө саламаттык сактоо министринин орун басары Улан Садыков.

Маалымат катары: Баштапкы медициналык-санитардык жардам көрсөтүүнүн деңгээлинде негизги медициналык кызматтарды үзгүлтүксүз көрсөтүүнүн алкагында ДССУ 2020–2021-жылдары бүткүл өлкө боюнча астма, гипертония жана диабетти дарылоо үчүн зарыл болгон дары-дармектер менен жабдуу менен Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине колдоо көрсөткөн. Мындан тышкары, ар бир кант диабети менен ооруган бейтапка 500 тест тилкеси бар жеке глюкометр берилди. Үй-бүлөлүк дарыгерлер пульсоксиметрлер, жеке коргонуу каражаттары жана башка медициналык чыгымдоочу материалдар менен камсыздалды. Кыргызстандын бардык аймактарында балдарга эмдөө кызматын үзгүлтүксүз көрсөтүү үчүн 55 көчмө эмдөө бригадалары түзүлдү. Медициналык кызматкерлерге кесиптик чарчоонун алдын алуу үчүн психологиялык жардам жана психологиялык колдоо көрсөтүлөт.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бул иш-чараны Европа Биримдиги (ЕБ) жана ДССУнун Европа Регионалдык бюросу тарабынан каржылануучу «Борбордук Азия өлкөлөрүндөгү COVID-19:   кризиске карата аракет көрүү» (CACCR) программасынын алкагында уюштурду. Бул долбоор Казакстан, Кыргызстан жана Түркмөнстанды камтыйт жана бул өлкөлөрдө COVID-19 пандемиясынын алдын алуу, аныктоо жана ага каршы чара көрүү максатында иштелип чыккан.

Другие Новости

01 июля 2022
В Кыргызстане запущена новая программа «Планирование семьи - 2030»

30 июня 2022 года в Бишкеке прошло мероприятие по запуску новой программы «Планирование Семьи 2030», где были представлены обязательства Кыргызской Республики по достижению целей новой программы «Планирование Семьи 2030».

Мероприятие прошло с участием врио министра здравоохранения КР Жаркынбека Касымбекова, представителей гражданского общества, заинтересованных министерств и ведомств, международных партнеров по развитию, работающих вместе для продвижения планирования семьи. 

Жаркынбек Касымбеков в своем выступлении отметил, что инициируемые и проводимые Министерством здравоохранения КР мероприятия в области охраны здоровья матери и ребенка, направленные на снижение материнской и детской смертности, в последние годы дают положительные результаты. Однако, несмотря на тенденцию к снижению, показатели материнской смертности в Кыргызской Республике, все еще остаются высокими среди стран Восточной Европы и Центральной Азии, все еще недостаточный прогресс по обеспечению прав людей на свободный выбор, получение и использование контрацептивов высокого качества. «Признавая важность планирования семьи, Минздрав КР провел глубокий анализ на все еще существующие пробелы и сформировал новые обязательства с глобальным Секретариатом Планирования семьи 2030. Я уверен, что только совместными усилиями государственных, неправительственных и международных организаций мы добьемся чтобы каждый человек имел доступ к высококачественной информации и услугам, по планированию семьи, которые необходимы для удовлетворения своих потребностей в области сексуального и репродуктивного здоровья», - сказал Жаркынбек Касымбеков, врио министра.

B рамках реализации страновых обязательств, принятых в этом году Министерство здравоохранения Кыргызской Республики продолжит работу с заинтересованными донорами, международными организациями, в том числе с Фондом ООН в области народонаселения и Глобальным Секретариатом Планирования семьи, которые поддерживали в течении двух лет данную инициативу.

Для информации:

Обязательства Кыргызской Республики по программе «Планирование Семьи 2030».

  • Повышение качества услуг ПС через разработку и внедрение клинических протоколов/руководств и предоставление качественного послеродового и послеабортного консультирования по планированию семьи и добровольной контрацепции всем клиентам после родов и аборта с вовлечением в этот процесс частных медицинских учреждений к 2030 году.
  • Развитие и повышение наглядности управления цепочкой поставок контрацептивных средств, закупаемых за счет государственного бюджета и обеспечение территориальной и экономической доступности различных видов контрацептивных средств для конечных потребителей с использованием цифровых технологий к 2030 году.
  • Снижение уровня подростковой рождаемости с 50 на 1000 женщин до 40 на 1000 женщин, сосредоточив действия на сексуально активных подростках в возрасте 18-19 лет путем расширения доступа к информации и услугам репродуктивного здоровья к концу 2030 года.
  • Интеграция минимальных стандартов сексуального и репродуктивного здоровья, включая планирование семьи с использованием минимального комплекса начальных мер по охране репродуктивного здоровья (МКНМ), в национальный план готовности/снижения риска бедствий к концу 2030 года. 
  • Выделение и полное расходование средств государственного бюджета на планирование семьи с использованием адвокации и цифровых механизмов для увеличения охвата использования контрацептивных средств женщинами репродуктивного возраста из списка высокого медико-социального риска материнской смертности до 60 % к 2026 году и 70% к 2030 году.
01 июля 2022
Министерство здравоохранения запустило цифровой «больничной лист»

Министерством здравоохранения Кыргызской Республики в рамках реализации поручений Кабинета Министров КР и программы развития цифрового здравоохранения «Санарип MED» разработана и запущена в г.Бишкек в пилотном режиме информационная система «Цифровой больничный лист». Посредством цифровой системы «больничные листы» будут оформляться и выдаваться в цифровом варианте, защищенные QR-кодом. Пилотное внедрение системы будет осуществлено в Центрах семейной медицины № 3, 5, 6, 9 города Бишкек.

Информационная система предназначена для автоматизации процесса формирования листа временной нетрудоспособности (т.е. «больничный лист») организациями здравоохранения. Данное цифровое решение дает возможность вести учет выданных листов временной нетрудоспособности в электронной форме в единой базе данных, а также проводить аналитику в целях выработки более эффективных управленческих мер в области защиты здоровья. В цифровом больничном листе отражаются сведения о человеке, организации здравоохранения, выдавшей документ, причине и сроках нетрудоспособности. 

При обращении пациента в организацию здравоохранения, медицинским работником заполняется цифровой лист временной нетрудоспособности, который вносится в базу данных информационной системы «Цифровой больничный лист». Работодатели могут проверить информацию выданных листах временной нетрудоспособности через информационную систему по индивидуальному номеру (QR коду). 

Оцифровка получения листа нетрудоспособности позволит отказатсья от ведения бумажных версий документов, что позволит экономить финансовые ресурсы и время, а также использовать данные по выданным листам временной нетрудоспособности для выработки мер по защите здоровья, основанные на данных. В случае необходимости, гражданам предоставляется возможность получить информацию по «больничному листу» посредством Государственного портала электронных услуг «Түндүк» и единого портала электронного здравоохранения i.med.kg.

 

На основании распоряжения Кабинета Министров КР информационная система в пилотном режиме будет использована в Центрах семейной медицины № 3, 5, 6 и 9 города Бишкек.

01 июля 2022
Талыкпаган эмгегиңер үчүн таазим!

Бүгүн, 2022-жылдын 1-июлунда И.К.Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын залында медицина коомчулугунун Кыргыз Республикасынын медицина кызматкерлеринин күнүнө арналган салтанаттуу жыйыны өтттү.

Салт боюнча Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо тармагынын мыкты жана татыктуу кызматкерлери сыйланып жана COVID-19 пандемиясында дарыгерлер менен бирге адамдардын өмүрүн сактап калууга көмөк көрсөткөн ыктыярчылар да ыраазычылык каттарын алышты.

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Сүйүнбек Касмамбетов медицина кызматкерлерин кесиптик майрамы менен куттуктады. «Урматтуу медицина кызматкерлери, бүгүн сиздердин кесиптик майрам болуп жатат, ушул күнү сиздерге жылуу сөзүбүздү, ниетибизди билдирип келдик. Сиздер COVID-19 учурунда, эң оор учурда баатыр экениңиздерди көрсөттүңүздөр. Күжүрмөн, талыкпаган эмгегиниңиздердин негизинде көптөгөн адамдарыбыздын  өмүрү узарды, апаатка туш болбой эсен-соо айыгып кетишти. Указга ылайык медиктердин айлык акылары көтөрүлдү, келечекте дагы, үчүнчү ирет көтөрүлгөну күтүлүүдө, кудай буюрса жылдын аягында дагы медиктердин айлыгы көтөрүлөт деген биздин ой-тилегибиз бар. Ушул күнү бардык дабагерлерге, ушул окуу жайда окуп жаткан студенттерге ишине ийгиликтерди каалап, элдин керегине жараган күжүрмөн ак халатчан алдыңкы катардагы адамдар болуп жүрө беришине тилектешмин. Майрамыңыздар менен урматтуу дарыгерлер», - деди өз сөзүндө Суйунбек Касмамбетов, Кыргыз Республикасынын Мемлекеттик катчысы.

Андан соң кесиптештерин КР Саламаттыкты сактоо министринин милдетин аткаруучу Жаркынбек Касымбеков куттуктап, бул кесип дүйнөдөгү эң асыл кесиптердин бири экенин баса белгиледи. "Дарыгерлер жардамга муктаж болгондорго жардам көрсөтүүгө жана жаңы чакырыктарга ар дайым даяр", - деди министрдин милдетин аткаруучу.

Мындан тышкары, Жаркынбек Касымбеков медицина кызматкерлеринин жана ыктыярчылардын ынтымактуу жана жан аябас эмгегинин аркасында пандемиянын чабуулун ооздуктоого жана миңдеген адамдардын өмүрүн сактап калууга мүмкүн болгонун баса белгиледи. Ал бардык дарыгерлерге кесиптик чөйрөдө ийгиликтерди, бакыт жана ден соолук каалап, алардын жан аябас эмгеги үчүн ыраазычылык билдирди.
Кыргыз Республикасынын медицина кызматкерлеринин күнү жыл сайын июлдун биринчи жекшембисинде белгиленет. Быйыл бул дата 3-июлга туура келет.