27.02.2022

Тамеки чегүү балалуу болуу жөндөмүнө (фертилдүүлүккө) терс таасирин тийгизет

Тамеки чегүү балалуу болуу жөндөмүнө (фертилдүүлүккө) терс таасирин тийгизет
- Тамеки чеккен адамдар тукумсуздуктан көп жабыркашат. Тамеки чегүүдөн баш тартуу - бул кош бойлуулук, ара төрөлүү, салмагы аз болгон балдардын төрөлүшү жана бойдон түшүү көйгөйлөрүнө байланышкан тобокелдик факторлорунун бирин четтетүү дегенди билдирет.
- Тамеки чегүү эректилдик дисфункцияны пайда кылышы мүмкүн. Ал жыныс мүчөсүнө келчү кан агымын чектеп коет, ал эми бул болсо эрекцияга тоскоолдук жаратат. Эректилдик дисфункция көбүнчө тамеки чеккендердин арасында кездешет жана алар жашыраак кезинде тамекини таштабаса, бул көйгөй туруктуу мүнөзгө ээ болуп калышы мүмкүн.