Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги ички кадрлар резервине киргизүү үчүн ачык тандоо конкурсун жарыялайт:

27.10.2023

27 Oct 2023

Административдик мамлекеттик кенже кызмат орундарына жалпы квалификациялык талаптар:

Кесиптик компетенциялар:

Билими:

1) Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

2) “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

3) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

Жөндөмдөрү:

- Чечимдерди кабыл алуу натыйжалуулугун арттыруу үчүн статистикалык маалыматтарды талдоо жана маалыматтарды даярдоо.

- Тесттик, графикалык жана таблица редакторлору менен иштөө.

- Файлдарды жана папкаларды түзүп, алар менен иштөө (аталышын өзгөртүү, көчүрүү, орундарын жылдыруу, өчүрүү жана калыбына келтирүү).

- Сырткы перифериялык түзмөктөрдү кошуу.

- Дисктин ичин тазалоо (архивдештирүү).

- Компьютердик жана социалдык тармактарда иштөө: маалымат издөө, алмашуу жана сактоо) (Интернет, эл. почта ж. б.):

- Электрондук каттарды алуу жана жөнөтүү.

- Ар кандай браузерлер менен иштөө.

- Кеңсе техникалары менен иштей алуу:

- Көчүрмө аппараттары.

- Принтер.

- Сканер.

- Проектор же интерактивдик такта.

- Факс.

Административдик мамлекеттик кенже кызмат орундарына квалификациялык талаптар:

  1. Кесиптик билим деңгээли:                                                                                                                                                                                                                                                                   - “саламаттык сактоо”; “экономика жана башкаруу” багыттары боюнча экономика, логистика, финансы жана кредит, бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит; “гуманитардык илимдер” багыттары боюнча эл аралык мамилелер, аймак таануу, юриспруденция, лингвистика; «коомдук илимдер» багыты боюнча коомдук иш; “Педагогикалык билим берүү” багыттары боюнча филологиялык билим берүү, педагогика боюнча жогорку билими;

2. Иш стажы жана тажрыйбасы:

- иш стажына талаптар коюлбайт. 

3. Кесиптик компетенциялары:

Билими:

1) “Кыргыз Республикасында саламаттык сактоо уюмдары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

2) “Кыргыз Республикасында жарандардын саламаттыгын сактоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

3) Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 15-ноябрындагы №249 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги жөнүндө жобосу;

4) Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдери жөнүндө” Мыйзамы;

5) Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик органдардын Кыргыз Республикасынын тышкы саясат чөйрөсүндөгү өз ара аракеттенүүсү жөнүндө” Мыйзамы;

6) Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө” Мыйзамы;

- өздөрүнүн кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн мамлекеттик жана расмий тилдерди зарыл болгон көлөмдө билүүгө милдеттүү;

- компьютердик жана уюштуруу техникаларында, керектүү программалык  продуктылары менен иштөөнү билүүгө тийиш.

Конкурска катышуу үчүн төмөнкү документтерди алып келүү керек:

– жеке арыз;

– резюме (электрондук дареги көрсөтүлүүгө тийиш), өмүр баяны (соттуулугу жок экендиги тууралуу маалымат көрсөтүлүүгө тийиш);

- негизги жана кошумча (эгерде, бар болсо) билимин тастыктоочу документтеринин нотариалдык же акыркы иштеген жеринен күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү;

- эмгек китепчесинин (эгерде, иш стажы бар болсо) нотариалдык же акыркы иштеген жеринен күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү;

- окумуштуулук даражасы же окумуштуулук наамы тууралуу документтеринин көчүрмөсү (эгерде, бар болсо);

- паспортунун көчүрмөсү. 

            Бардык документтер көктөмөгө тигилип, министрликтин med.кg сайтында жарыяланган күндөн тартып 10 календарлык күндүн ичинде (2023-жылдын 27-октябрынан тартып 2023-жылдын 6-ноябрына чейин) Бишкек ш., Московская көчөсү 148 дарегиндеги Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин Адам ресурстарын башкаруу, иш кагаздарын жүргүзүү жана укуктук колдоо башкармалыгына №3 кабинетке (саат 9.00дөн 18.00гө чейин) берилүүгө тийиш. Маалымат алуу үчүн телефон: +996 312 660548.

            Жарыя Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин med.кg сайтына, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин www.mkk.gov.kg сайтына жайгаштырылды.

Эскертүү: Коюлган талаптарга туура келген конкурсанттар конкурска катышууга чакырылат. Байланыш телефондорун жана электрондук почталарын көрсөтүүлөрү зарыл

Прикрепленные файлы:

Башка жарыялар

05.04.2024
Извещение о заключении контракта Кыргызская Республика «Экстренное реагирование на последствия COVID-19»

Извещение о заключении контракта

Кыргызская Республика

«Экстренное реагирование на последствия COVID-19»

 

Контракт No: EREC-LCS-03

Закупка: Аудит расходов и финансовой отчетности по Проекту 

Метод закупок:Отбор по наименьшей стоимости

 

Наименования Участников закупок, подавших Предложения:

 

Участник закупок: Baker Tilly Bishkek LLC (Кыргызская Республика);

Участник закупок: BDO Armenia CJSC (Республика Армения);

Участник закупок: Moore Stephens Azerbaijan Limited (Республика Азербайджан);

Участник закупок: Grant Thornton Kyrgyzstan (Кыргызская Республика);

 

Технический балл Предложений:

 

Наименование участника:Baker Tilly Bishkek LLC (Кыргызская Республика)

BDO Armenia CJSC 

(Республика Армения)

Moore Stephens Azerbaijan Limited (Республика Азербайджан)Grant Thornton Kyrgyzstan (Кыргызская Республика)
Технический балл:93,5993,1795,7489,92

 

Цена финансового предложения:

 

Наименование участника:Baker Tilly Bishkek LLC (Кыргызская Республика)

BDO Armenia CJSC 

(Республика Армения)

Moore Stephens Azerbaijan Limited (Республика Азербайджан)Grant Thornton Kyrgyzstan (Кыргызская Республика)
Цена Предложения:9,500.00 долларов США7,960.00 долларов США7,860.00 долларов США6,500.00 долларов США

 

Оценочная стоимость предложения:

 

Наименование участника:Baker Tilly Bishkek LLC (Кыргызская Республика)

BDO Armenia CJSC 

(Республика Армения)

Moore Stephens Azerbaijan Limited (Республика Азербайджан)Grant Thornton Kyrgyzstan (Кыргызская Республика)
Цена Предложения:9,500.00 долларов США7,960.00 долларов США7,860.00 долларов США6,500.00 долларов США

 

Наименование Претендента на присуждение контракта:

 

Участник закупок: Grant Thornton Kyrgyzstan (Кыргызская Республика)

Адрес: г. Бишкек, ул. Токтогула, дом 125/1, Кыргызская Республика

 


Стоимость предложения: 6,500.00 долларов США
Стоимость контракта: 6,500.00 долларов США

Срок контракта: 5 (пять) недель
Дата подписания контракта: 18 марта 2024 года

19.03.2024
МЗКР объявляет открытый конкурс на формирование состава Попечительского Совета Кызыл-Кийского медицинского колледжа

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Адрес: г. Бишкек, ул. Московская, 148

объявляет открытый конкурс на формирование состава Попечительского Совета Кызыл-Кийского медицинского колледжа 

согласно следующим квалификационным требованиям:

 Квалификационные требования к членам:

1.  Уровень профессионального образования:

- высшее, среднее профессиональное образование

2.  Стаж и опыт работы:

-    без предъявления требований к стажу работы.

3.  Необходимые знания:

  1. Конституция Кыргызской Республики;
  2. Закон Кыргызской Республики «О попечительском совете» от 30.05.2014 г. №8;
  3. Постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики «О попечительском совете учреждений социальной сферы» от 23.08.2022 г. №468.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:

– личное заявление;

– резюме (с указанием электронной почты), автобиография (с указанием сведений о наличии либо отсутствии судимости);

– копии документов, подтверждающих основное и дополнительное образование (при наличии);

– копия трудовой книжки (при наличии стажа работы);

– копия паспорта. 

Все документы должны быть подшиты в скоросшиватель и представлены в Управление человеческими ресурсами, делопроизводства и правовой поддержки Министерства здравоохранения Кыргызской Республики в течение 30 календарных дней со дня опубликования на сайте Министерства здравоохранения КР www.med.кg по адресу: г. Бишкек, ул. Московская, 148, каб. №6, 25 (с 9.00 до 18.00), справки по тел.: (+996 312) 660546, 622946.

13.03.2024
ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ ПО ПРОЕКТУ ГЧП «Организация медицинского диагностического центра в Ошской Межобластной Обьединенной Клинической больнице»

https://static.tildacdn.com/tild3061-3434-4432-b662-623338376634/photo_52557287945541.jpg

Центр ГЧП при Национальном агентстве по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики совместно с Министерством здравоохранения Кыргызской Республики приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в конкурсе по проекту государственно-частного партнерства «Организация медицинского диагностического центра в Ошской Межобластной  Объединенной Клинической  больнице».

С запросом квалификаций для участия в конкурсе можно ознакомиться по следующей ссылке: ЗАПРОС КВАЛИФИКАЦИЙ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Конверт с Заявкой на квалификационный отбор, с прилагаемыми к ней документами, принимаются нарочно, по почте через курьерскую службу по адресу конкурсной комиссии: г. Бишкек, ул.Тоголок Молдо 1а, 3й этаж кабинет 311, или по электронной почте tendertomograph@gmail.com, в срок до 16:00 ч 

Заявки принимаются в срок до 16:00 ч 10 апреля 2024 года.