Health news

Latest news

01

07

2022

В Кыргызстане запущена новая программа «Планирование семьи - 2030»

01 July 2022

Министерство здравоохранения запустило цифровой «больничной лист»

01 July 2022

Талыкпаган эмгегиңер үчүн таазим!

01 July 2022
Талыкпаган эмгегиңер үчүн таазим!

Бүгүн, 2022-жылдын 1-июлунда И.К.Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын залында медицина коомчулугунун Кыргыз Республикасынын медицина кызматкерлеринин күнүнө арналган салтанаттуу жыйыны өтттү.

Салт боюнча Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо тармагынын мыкты жана татыктуу кызматкерлери сыйланып жана COVID-19 пандемиясында дарыгерлер менен бирге адамдардын өмүрүн сактап калууга көмөк көрсөткөн ыктыярчылар да ыраазычылык каттарын алышты.

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Сүйүнбек Касмамбетов медицина кызматкерлерин кесиптик майрамы менен куттуктады. «Урматтуу медицина кызматкерлери, бүгүн сиздердин кесиптик майрам болуп жатат, ушул күнү сиздерге жылуу сөзүбүздү, ниетибизди билдирип келдик. Сиздер COVID-19 учурунда, эң оор учурда баатыр экениңиздерди көрсөттүңүздөр. Күжүрмөн, талыкпаган эмгегиниңиздердин негизинде көптөгөн адамдарыбыздын  өмүрү узарды, апаатка туш болбой эсен-соо айыгып кетишти. Указга ылайык медиктердин айлык акылары көтөрүлдү, келечекте дагы, үчүнчү ирет көтөрүлгөну күтүлүүдө, кудай буюрса жылдын аягында дагы медиктердин айлыгы көтөрүлөт деген биздин ой-тилегибиз бар. Ушул күнү бардык дабагерлерге, ушул окуу жайда окуп жаткан студенттерге ишине ийгиликтерди каалап, элдин керегине жараган күжүрмөн ак халатчан алдыңкы катардагы адамдар болуп жүрө беришине тилектешмин. Майрамыңыздар менен урматтуу дарыгерлер», - деди өз сөзүндө Суйунбек Касмамбетов, Кыргыз Республикасынын Мемлекеттик катчысы.

Андан соң кесиптештерин КР Саламаттыкты сактоо министринин милдетин аткаруучу Жаркынбек Касымбеков куттуктап, бул кесип дүйнөдөгү эң асыл кесиптердин бири экенин баса белгиледи. "Дарыгерлер жардамга муктаж болгондорго жардам көрсөтүүгө жана жаңы чакырыктарга ар дайым даяр", - деди министрдин милдетин аткаруучу.

Мындан тышкары, Жаркынбек Касымбеков медицина кызматкерлеринин жана ыктыярчылардын ынтымактуу жана жан аябас эмгегинин аркасында пандемиянын чабуулун ооздуктоого жана миңдеген адамдардын өмүрүн сактап калууга мүмкүн болгонун баса белгиледи. Ал бардык дарыгерлерге кесиптик чөйрөдө ийгиликтерди, бакыт жана ден соолук каалап, алардын жан аябас эмгеги үчүн ыраазычылык билдирди.
Кыргыз Республикасынын медицина кызматкерлеринин күнү жыл сайын июлдун биринчи жекшембисинде белгиленет. Быйыл бул дата 3-июлга туура келет.

01 July 2022
В Кыргызстане запущена новая программа «Планирование семьи - 2030»

30 июня 2022 года в Бишкеке прошло мероприятие по запуску новой программы «Планирование Семьи 2030», где были представлены обязательства Кыргызской Республики по достижению целей новой программы «Планирование Семьи 2030».

Мероприятие прошло с участием врио министра здравоохранения КР Жаркынбека Касымбекова, представителей гражданского общества, заинтересованных министерств и ведомств, международных партнеров по развитию, работающих вместе для продвижения планирования семьи. 

Жаркынбек Касымбеков в своем выступлении отметил, что инициируемые и проводимые Министерством здравоохранения КР мероприятия в области охраны здоровья матери и ребенка, направленные на снижение материнской и детской смертности, в последние годы дают положительные результаты. Однако, несмотря на тенденцию к снижению, показатели материнской смертности в Кыргызской Республике, все еще остаются высокими среди стран Восточной Европы и Центральной Азии, все еще недостаточный прогресс по обеспечению прав людей на свободный выбор, получение и использование контрацептивов высокого качества. «Признавая важность планирования семьи, Минздрав КР провел глубокий анализ на все еще существующие пробелы и сформировал новые обязательства с глобальным Секретариатом Планирования семьи 2030. Я уверен, что только совместными усилиями государственных, неправительственных и международных организаций мы добьемся чтобы каждый человек имел доступ к высококачественной информации и услугам, по планированию семьи, которые необходимы для удовлетворения своих потребностей в области сексуального и репродуктивного здоровья», - сказал Жаркынбек Касымбеков, врио министра.

B рамках реализации страновых обязательств, принятых в этом году Министерство здравоохранения Кыргызской Республики продолжит работу с заинтересованными донорами, международными организациями, в том числе с Фондом ООН в области народонаселения и Глобальным Секретариатом Планирования семьи, которые поддерживали в течении двух лет данную инициативу.

Для информации:

Обязательства Кыргызской Республики по программе «Планирование Семьи 2030».

  • Повышение качества услуг ПС через разработку и внедрение клинических протоколов/руководств и предоставление качественного послеродового и послеабортного консультирования по планированию семьи и добровольной контрацепции всем клиентам после родов и аборта с вовлечением в этот процесс частных медицинских учреждений к 2030 году.
  • Развитие и повышение наглядности управления цепочкой поставок контрацептивных средств, закупаемых за счет государственного бюджета и обеспечение территориальной и экономической доступности различных видов контрацептивных средств для конечных потребителей с использованием цифровых технологий к 2030 году.
  • Снижение уровня подростковой рождаемости с 50 на 1000 женщин до 40 на 1000 женщин, сосредоточив действия на сексуально активных подростках в возрасте 18-19 лет путем расширения доступа к информации и услугам репродуктивного здоровья к концу 2030 года.
  • Интеграция минимальных стандартов сексуального и репродуктивного здоровья, включая планирование семьи с использованием минимального комплекса начальных мер по охране репродуктивного здоровья (МКНМ), в национальный план готовности/снижения риска бедствий к концу 2030 года. 
  • Выделение и полное расходование средств государственного бюджета на планирование семьи с использованием адвокации и цифровых механизмов для увеличения охвата использования контрацептивных средств женщинами репродуктивного возраста из списка высокого медико-социального риска материнской смертности до 60 % к 2026 году и 70% к 2030 году.
01 July 2022
Министерство здравоохранения запустило цифровой «больничной лист»

Министерством здравоохранения Кыргызской Республики в рамках реализации поручений Кабинета Министров КР и программы развития цифрового здравоохранения «Санарип MED» разработана и запущена в г.Бишкек в пилотном режиме информационная система «Цифровой больничный лист». Посредством цифровой системы «больничные листы» будут оформляться и выдаваться в цифровом варианте, защищенные QR-кодом. Пилотное внедрение системы будет осуществлено в Центрах семейной медицины № 3, 5, 6, 9 города Бишкек.

Информационная система предназначена для автоматизации процесса формирования листа временной нетрудоспособности (т.е. «больничный лист») организациями здравоохранения. Данное цифровое решение дает возможность вести учет выданных листов временной нетрудоспособности в электронной форме в единой базе данных, а также проводить аналитику в целях выработки более эффективных управленческих мер в области защиты здоровья. В цифровом больничном листе отражаются сведения о человеке, организации здравоохранения, выдавшей документ, причине и сроках нетрудоспособности. 

При обращении пациента в организацию здравоохранения, медицинским работником заполняется цифровой лист временной нетрудоспособности, который вносится в базу данных информационной системы «Цифровой больничный лист». Работодатели могут проверить информацию выданных листах временной нетрудоспособности через информационную систему по индивидуальному номеру (QR коду). 

Оцифровка получения листа нетрудоспособности позволит отказатсья от ведения бумажных версий документов, что позволит экономить финансовые ресурсы и время, а также использовать данные по выданным листам временной нетрудоспособности для выработки мер по защите здоровья, основанные на данных. В случае необходимости, гражданам предоставляется возможность получить информацию по «больничному листу» посредством Государственного портала электронных услуг «Түндүк» и единого портала электронного здравоохранения i.med.kg.

 

На основании распоряжения Кабинета Министров КР информационная система в пилотном режиме будет использована в Центрах семейной медицины № 3, 5, 6 и 9 города Бишкек.

29 June 2022
Врио министра здравоохранения посетил Центр общеврачебной практики Уч-Коргон

28 июня 2022 года в рамках рабочей поездки в Баткенскую область врио министра здравоохранения Жаркынбек Касымбеков посетил Центр общеврачебной практики Уч-Коргон. 

Врио министра провел обход ЦОВП, изучил первоочередные проблемы существующие в больнице, касательно недостроенного здания и аварийного здания. А также руководство больницы уведомило, что ЦОВП требуется открытие реанимационного отделения.

По итогам посещения Жаркынбек Касымбеков отметил, что Министерство здравоохранения КР возьмет на контроль данные вопросы для принятия необходимых решений.

29 June 2022
В Центре профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Ноокатского района состоялось открытие вирусологической лаборатории

28 июня 2022 года была запущена вирусологическая лаборатория в центре госсанэпиднадзора Ноокатского района. Данная лаборатория построена в рамках проекта «Экстренная помощь при COVID-19» Исламского банка развития.

В открытии приняли участие заместитель министра здравоохранения Бубужан Арыкбаева, начальник лабораторной службы Департамента профилактики заболеваний госсанэпиднадзора АйгульДжумаканова и руководители Межрайонных центров госсанэпидемнадзора. 

В эти лаборатории подведена информационная система ILAB. Преимущество данной лабораторной информационной системы заключается в том, что паспортные данные сгенерированы с информационной системой Государственной регистрационной службы, что исключает технические ошибки. Система сама вводит паспортные данные пациента. Пациенты/клиенты могут сами распечатать и получить результаты ПЦР-анализа не приходя в лабораторию, что исключает лишний контакт с людьми. Это удобно как для лаборатории, так и пациента/клиента. Кроме этого данные лаборатории подключены к приложению «Путешествую без COVID-19».

Всего по республике планируется построить 10 новых ПЦР-лабораторий, в настоящее время завершены строительства 6 лабораторий (Каракол, Талас, Ысык-Ата, Жайыл, Сокулук, Ноокат). Ожидается, что в будущем эти лаборатории кроме лабораторной диагностики коронавирусной инфекции, будут проводить диагностику других инфекций методом ПЦР (грипп, корь, краснуха, гепатит и.т.д).

28 June 2022
Время отказаться от сахарной зависимости!

Сокращая потребление напитков с добавлением сахара, можно снизить потребление свободных сахаров и калорий в целом, улучшить качество питания и уменьшить число людей, имеющих избыточный вес, страдающих от ожирения, диабета и кариеса.

Под свободными сахарами понимаются моносахариды (такие как глюкоза, фруктоза) и дисахариды (такие как сахароза, или столовый сахар), добавляемые в продукты питания и напитки производителями, поварами или потребителями, а также сахара, которые естественным образом присутствуют в меде, сиропах, фруктовых соках и концентратах фруктового сока.

 

ВОЗ настоятельно призывает к глобальным действиям, направленным на то, чтобы сократить потребление сахаросодержащих напитков и снизить их воздействие на здоровье людей.

 

Расскажем несколько фактов о вредном воздействии на наш организм чрезмерного потребления сахара.

 

Сахар вызывает отложение жира

Потребление сахара в больших количествах приводит к ожирению. Как было уже сказано, сахар - это продукт высококалорийный, в котором не содержатся витамины, клетчатка и минеральные вещества.

 

Нужно напомнить, что тот сахар, который употребляется человеком, откладывается в печени в виде гликогена. Если запасы гликогена в печени превышают обычную норму, съеденный сахар начинает откладываться в виде жировых запасов, обычно это участки на бёдрах и животе.

Сахар создает чувство ложного голода

Неумеренное потребление сахара обычно приводит к скорому увеличению уровня инсулина и глюкозы в организме, а это приводит в итоге к ложному чувству голода и перееданию.

Сахар способствует старению

Чрезмерное употребление сахара может привести к тому, что на коже раньше срока начнут появляться морщины, так как сахар откладывается про запас в коллагене кожного покрова, тем самым уменьшая его эластичность. 

Сахар вызывает привыкание

Как показали опыты, проведённые на крысах, сахар вызывает достаточно сильную зависимость. Эти данные справедливы и для людей. При употреблении этого продукта в мозге человека происходят такие же изменения, что и под действием морфина, кокаина и никотина.

Сахар лишает организм витаминов группы В

 

Все витамины группы В (особенно это касается витамина В1 - тиамина) обязательно нужны для правильного пищеварения и усвоения организмом всех продуктов питания, содержащих сахар и крахмал. В белом сахаре не содержатся никакие витамины группы В. По этой причине для того, чтобы усвоить белый сахар, организм удаляет витамины группы В из мышц, печени, почек, нервов, желудка, сердца, кожи, глаз, крови и т.д. 

Сахар воздействует на сердце

Белый сахар достаточно сильно, притом сугубо отрицательно влияет на деятельность сердечной мышцы. Он способен вызывать сильную нехватку тиамина, а это может привести к дистрофии сердечной мышечной ткани, а также может развиться внесосудистое накопление жидкости, что в итоге может привести к остановке сердца.

 Сахар вымывает кальций из организма

 

Сахар мешает усвоению кальция. Если вы едите большое количество сладостей, то сильно нарушается соотношение кальция с фосфором.

Причиной развития такого заболевания, как остеопороз, а также болезней зубов и ослабления костей является, конечно же, нехватка кальция в организме. Такая болезнь, как рахит, может быть частично обусловлена неумеренным потреблением белого сахара.

Сахар снижает силу иммунной системы в 17 раз!

 

Чем больше сахара у нас в крови, тем слабее иммунитет. Почему сахарный диабет опасен именно осложнениями? Потому что истинная опасность заключается в сахаре. При диабете организм не может усваивать сахар, и он постепенно накапливается в организме. И чем его больше становится в крови, тем все меньше нам приходится надеяться на иммунную систему.

 

28 June 2022
Цифровые решения в управлении родильным стационаром

В Ошской межобластной объединенной клинической больнице (ОМОКБ) состоялась конференция «Цифровые решения в управлении родильным стационаром».

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

В мероприятии приняли участие заместители министра здравоохранения КР Улан Садыков и Нурийла Шериева, председатель Правления Ассоциации руководителей организаций здравоохранения КР (АРОЗ КР) Токтобай Маанаев и руководители организаций здравоохранения со всех областей Кыргызстана. 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Заместитель министра здравоохранения Улан Садыков выступил с приветственным словом. Он отметил, что данная конференция имеет важное значение, так как система здравоохранения в современных условиях должна ориентироваться на цифровые решения в управлении и внедрение новых технологий.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Заместитель министра здравоохранения Нурийла Шериева подчеркнула, что Министерство здравоохранения КР определяет цифровизацию как одно из приоритетных направлений, которое играет ключевую роль в обеспечении доступности услуг здравоохранения населению. По ее словам, за последние пять лет разработан ряд важных цифровых продуктов, информация о которых представлена на сайте Центра электронного здравоохранения при Министерстве здравоохранения КР. 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

В рамках конференции была презентована информационная система родильного стационара ОМОКБ, которая позволила автоматизировать и объединить административное управление, лечебно-диагностическую деятельность и работу клинико-диагностической лаборатории.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Директор ОМОКБ Талантбек Арстанкулов отметил, что эта система представляет собой единую интегрированную информационную онлайн-платформу, где находятся электронные медицинские карты пациентов, результаты анализов из лабораторий, назначения врачей, электронные отчеты и формы для их заполнения и другие электронные документы. Кроме того, в системе ведется контроль своевременности выполнения назначений для пациентов родильного отделения. 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Конференция стала площадкой для обмена опытом внедрения электронного здравоохранения, эта инициатива была выдвинута Правлением АРОЗ КР. Председатель Правления Ассоциации Токтобай Маанаев выразил благодарность главе ОМОКБ и его коллективу за проявленную инициативу, целью которой было показать достигнутые результаты коллегам из всех регионов Кыргызстана. 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Представители Министерства здравоохранения КР поздравили коллектив ОМОКБ с предстоящим Днем медицинского работника КР и вручили сотрудникам родильного стационара планшеты и компьютеры. 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Конференция организована ОМОКБ при технической поддержке Проекта «Автономия организаций здравоохранения» (АОЗ)– Фаза II / «Укрепление системы управления здравоохранением», финансируемого Правительством Швейцарии.

 

28 June 2022
Врио министра посетил организации здравоохранения Баткенской области

Сегодня, 28 июня 2022 года врио министра здравоохранения КР Жаркынбек Касымбеков находится с рабочей поездкой в Баткенской области. В ходе поездки Жаркынбек Касымбеков посетил Баткенский областной центр семейной медицины, Баткенскую областную объединённую больницу, Противотуберкулёзную больницу, где ознакомился с качеством оказания медицинской помощи населению области. Обсудил с руководителями организаций здравоохранения имеющиеся проблемы и дал ряд поручений по дальнейшему развитию системы оказания медицинской помощи.

27 June 2022
Как сохранить здоровье в аномальную жару?

Аномально жаркую погоду плохо переносит и здоровый человек, не говоря о тех, кто имеет проблемы сердечно-сосудистой системой и страдающие хроническими заболеваниями. При такой погоде обострение протекает более тяжело.  Еще одна важная опасность, о которой стоит помнить летом — кишечные инфекции, особенно у детей младшего возраста, и пищевые отравления - их риск возрастает в несколько раз.

Что делать при аномальной жаре?

-по возможности в самое жаркое время суток избегайте прямых солнечных лучей и старайтесь находиться в тени;

-для защиты от жары носите головной убор и светлую просторную одежду из натуральных тканей. В такую жару одежда из синтетических тканей может привести к кожным заболеваниям;

 -пить больше жидкости (2,5-3л), лучше кипячёную, остуженную до комнатной температуры лучше всего минеральную воду без газа, подкисленный лимоном холодный зеленый или черный чай. От газированных и алкогольных напитков лучше отказаться;

-следите, чтобы вода не была чрезмерно холодной, так как в жару увеличивается риск заболеть ангиной и ОРЗ в связи с тем, что происходит снижение иммунитета;

- купание хороший способ охладить организм, при купании  следует соблюдать правила купания и ни в коем случае не употреблять алкоголь;

- не купайтесь в водоемах, где это не рекомендуется или вовсе запрещено.

Чтобы не заболеть кишечной инфекцией необходимо:

-часто и тщательно мойте руки с мылом - после возвращения домой с улицы, перед едой, во время приготовления пищи, после посещения туалета, после посещения общественного транспорта;

-перед употреблением овощей, фруктов и ягод тщательно мойте под проточной водопроводной водой;

- у продавца требуйте сертификат качества реализуемой продукции;

-соблюдать чистоту  на кухне, не накапливать пищевые отходы и для защиты от мух засетчивать окна;

- в частных домах туалеты содержать в чистоте, своевременно проводить уборку с применением дезинфицирующих средств, так как в жаркое время создаются хорошие условия для массового размножения мух, которые переносят на своих лапках болезнетворные микробы;

-не приобретайте продукты питания у случайных лиц, в местах уличной  торговли или на рынках;

-в домашних условиях соблюдайте правила гигиены при приготовлении горячих и холодных блюд, сроки годности и условия хранения пищевых продуктов, особенно скоропортящихся. Сырые продукты и готовую пищу нужно хранить раздельно;

-для обработки сырых продуктов пользуйтесь отдельными ножами и разделочными досками;

-скоропортящиеся продукты и готовую пищу храните только в холодильнике при температуре +2 - +8 градусов;

-не увлекайтесь остатками праздничной еды, готовые остатки пищи храните в холодильниках не более 1 суток и подвергайте повторной термической обработке блюда предыдущего дня.

 Какие заболевания обостряются при повышении температуры?

Чаще всего в жару большому риску подвергаются пожилые люди,  которую входят в группу риска. К ним относят больных сахарным диабетом, артериальной гипертензией, людей с повышенным уровнем холестерина в крови и наследственной предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям, страдающие избыточным весом.

 Чтобы предотвратить обострения болезни необходимо:

- проходить  обследования, своевременно принимать лекарства, прописанные лечащим врачом;

- измерять артериальное давление и уровень сахара в крови;

- если болеете избегать тяжелый физический труд в жаркую погоду;

-при появлении признаков неважного самочувствия, надо перейти в тень, прекратить физическую активность и обращаться в медицинское учреждение.

-не отказывайтесь в жару от тех лекарств, которые пьете обычно, носите их всегда с собой;

Во время отдыха на природе, купании  пользоваться солнцезащитными кремами.

21 June 2022
От выпадения волос до слепоты. Специалист перечислила болезни, связанные с плохим питанием

Сегодня, 21 июня, на круглом столе, посвященном проблеме детского ожирения, главный специалист Минздрава Раиса Асылбашева рассказала о проблемах со здоровьем из-за неполноценного питания у кыргызстанцев.

Так, специалист перечислила болезни, обусловленные особенностями национального питания.

"Это врожденные пороки развития у плода, задержка интеллектуального развития, кретинизм. Заболевания сердечно-сосудистой системы, бесплодие у женщин, сахарный диабет второго типа, ожирение, злокачественные опухоли. Это и неизлечимые хронические язвы, рецидивирующие болезни, выпадение волос, нарушение остроты вкуса, слепота. А также железодефицит, йододефицит, болезнь Кешана и так далее", - рассказала Асылбашева.

 

В Кыргызстане, по словам специалиста, идентифицированы такие заболевания, как дефицит железа и анемия, дефицит фолиевой кислоты, витамина А, йода, низкорослость у детей, малая масса тела при рождении, избыточная масса тела и ожирение.

"В Кыргызстане каждый третий ребенок анемичен. Наиболее значимой причиной анемии является дефицит железа. Но не стоит забывать о других причинах: дефицит питательных микроэлементов железа, цинка, витамина В12 и фолиевой кислоты, глистная инвазия, наследственные заболевания (генетические нарушения)", - отметила она.

21 June 2022
ВОЗ: Проблема ожирения у детей в Кыргызстане стала актуальнее недоедания

В Кыргызстане проблема ожирения среди детей стала актуальнее проблемы недоедания. Об этом сегодня, 21 июня, на круглом столе, посвященном проблеме детского ожирения, рассказала представитель ВОЗ в Кыргызстане Назира Артыкова.

По ее словам, за последние несколько десятилетий развитие человечества претерпело большие изменения.

"Если 30 лет назад мы говорили об анемии и дефиците микроэлементов у детей и недоедании как в глобальном масштабе, так и в масштабах Кыргызстана, то теперь последние 10 лет мы говорим об избыточной массе тела и ожирении. Эта проблема носит глобальный характер, и Кыргызстан не является исключением", - отметила Артыкова.

"Детское ожирение входит в число факторов, способствующих развитию таких заболеваний, как гипертоническая болезнь, диабет, многие другие заболевания, которые в последующем укорачивают жизнь человека, а в течение активной ее части создают много проблем не только для самого человека, но и для государства в целом", - отметила представитель ВОЗ.

Также специалист укрепления здоровья РЦУЗ Марина Дуйшенкулова на сегодняшнем круглом столе представила результаты исследования (COSI) по эпиднадзору за ожирением среди детей.

По ее данным, избыточный вес и ожирение наиболее распространены среди детей до 7 лет. А недостаточный вес - среди детей 8 лет.

Самая высокая распространенность худобы наблюдалась в Оше. Самая высокая распространенность избыточной массы тела - в Бишкеке. В столице наблюдается и самая высокая распространенность ожирения.

"Самое высокое среднее значение массы тела при рождении наблюдалось в Бишкеке, а самое низкое - в Нарынской области", - отметила Дуйшенкулова.

В Нарынской области дети чаще, чем в других в регионах, сообщали, что завтракают каждый день (44,3%).

"В Кыргызстане только 18,2% родителей и опекунов сообщили, что их дети употребляют свежие фрукты каждый день. Ежедневное потребление овощей составило 31,1%. Острые и соленые закуски по крайней мере раз в неделю потребляют 52,4% детей. 76,9% по крайней мере раз в неделю потребляют сладкие лакомства, такие как шоколадный батончик или шоколад", - указала Дуйшенкулова.

52,2% детей, по ее данным, сообщили о ежедневном приеме мяса. А вот рыбу ежедневно едят всего 2,4% детей.

24 June 2022
В ходе межправительственных консультаций обсудили вопросы реализуемых проектов в сфере здравоохранения

23 июня 2022 года на площадке Министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики состоялись межправительственные консультации между Кабинетом Министров Кыргызской Республикой и Правительством Федеративной Республики Германия (далее – ФРГ).

В ходе межправительственной консультации было отмечено, что Германия является одним из основных партнеров по развитию, который за 30 лет сотрудничества выделил более 400 млн. евро на проекты в сектора устойчивого развития экономики и здравоохранения. Благодаря поддержке Правительства Германии реализовано множество проектов, результатами которых являются создание новых рабочих мест, обеспечение роста доходов населения, улучшение конкурентоспособности экономики КР.

В свою очередь, глава германской делегации г-жа Дагмар Кренц подчеркнула намерения руководства Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии продолжить сотрудничество посредством европейских, многосторонних, региональных и неправительственных инструментов.

Также стороны обсудили текущие вопросы совместно реализуемых проектов в сфере здравоохранения.
Врио министра здравоохранения КР Жаркынбек Касымбеков проинформировал о продвижении проекта «Охрана материнства и детства», в рамках которого предусмотрено улучшение инфраструктуры перинатальных центров, предоставление медицинского и немедицинского оборудования с целью снижения материнской и детской смертности, отметив о готовности приложить все усилия для завершения проектов в данном секторе.

24 June 2022
На территории Кыргызской Республики не зарегистрированы случаи Оспы обезьян

Департамент профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора сообщает, что по данным сайта gogov.ru/news/887801 в мире зарегистрировано 3721 случаев заражения оспой обезьян. В Европе первые случаи были зарегистрированы 7 мая 2022г., в Великобритании (завозной случай), инфицированный прибыл из Нигерии. К 20 маю вирус далее распространен в другихстранах Европы (Португалия, Испания, Швеция, Италия, Германия, Швеция, США, Австралии и Канаде).


Всего случаев инфицирования оспой обезьян было зарегистрировано в 48 странах, с 3 721 подтвержденными случаями. Скорость распространения увеличивается еженедельно на нескольких контингентах. 


На сегодняшний день на территории Кыргызской Республики и в соседних странах не зарегистрированы случаи заболевания. В целях предупреждения и повышения настороженности по оспе обезьян Министерством здравоохранения Кыргызской Республики утверждено «Временное руководство по эпидемиологическому надзору, расследования случаев и отслеживания контактов оспы обезьян», где указаны мероприятия по усилению контроля в СКП пересекающих государственную границу прибывших из неблагополучных, готовности вирусологических лабораторий, инфекционного отделения на случай выявления больного. 


Среди медицинских работников проводится обучающие семинары по повышению настороженности врачей при выявлении таких клинических проявлений как сыпь и резкое повышение температуры, а также по расследованию случаев и установлению контактных с больными.
Оспа обезьян – вирусное зоонозное заболевание, встречающееся в основном в заросших влажными тропическими лесами районах Центральной и Западной Африки и эпизодически завозимое в другие регионы.
Возбудителем оспы обезьян является вирус оспы обезьян, относящийся к роду Orthopoxvirus в семействе Poxviridae. Инкубационный период оспы обезьян обычно составляет от 6-13 дней, но может варьироваться от 5и до 21 дня. Оспа обезьян чаще всего передается людям от зараженных диких животных, например, грызунов, при прямом контакте с кровью и биологическими жидкостями, укусах или употреблении плохо обработанного мяса.


Передача от человека к человеку возможна воздушно-капельным путем, через биологические жидкости, предметы обихода, которыми пользуется зараженный, но для инфицирования необходим длительный близкий контакт с заболевшим.


Основные симптомы: 
-высокая температура;
-озноб;
-высыпания на коже.
-головная боль;
-мышечные боли;
-боли в спине;
-увеличения лимфатических узлов
-истощения;


Профилактика:
Основной стратегией профилактики оспы обезьян является повышение осведомленности о факторах риска и о мерах ограничения контакта с вирусом:
-избегать контактов с инфицированным человеком и животным;
-соблюдать правила гигиены рук
-использовать средства индивидуальной защиты при контакте с больными.

23 июня 2022 года ВОЗ созвал чрезвычайный комитет для оценки опасности вспышки оспы обезьян. В связи с этим необходимо следить за официальными заявлениями ВОЗ через официальный сайт www.who.int. ВОЗ информирует, что пока нет опасности для объявления пандемии.

24 June 2022
В Минздраве КР обсудили вопросы вакцинации

Вчера, 23 июня 2022 года в Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики состоялась рабочая встреча врио министра здравоохранения Жаркынбека Касымбекова и заместителя министра, главного государственного санитарного врача республики Бубужан Арыкбаевой с представителями странового офиса Всемирной организации здравоохранения в Кыргызской Республике.

В ходе встрече были обсуждены вопросы о ходе проведения кампании вакцинации против COVID-19. Обговорили также организацию и проведение подготовительных мероприятий по внедрению вакцины от вируса папилломы человека (ВПЧ вакцины) в республике и о регистрации случаев кори в Республике Таджикистане по данным ВОЗ.
По итогам обсуждений было предложено усилить коммуникационную стратегию по проведению кампании вакцинации против COVID-19 и усилить эпидемиологическую настороженность по кори и краснухе организациями здравоохранения.

23 June 2022
В Минздраве КР обсудили вопросы улучшения качества предоставления услуг населению на уровне первичной медико-санитарной помощи

22 июня 2022 года в Минздраве прошло онлайн-совещание врио министра здравоохранения Жаркынбека Касымбекова с представителями Всемирного банка по обсуждению реализации проекта Программа, ориентированная на результат (ПОР).

На встрече стороны обсудили исполнение плана мероприятий Министерства здравоохранения КР на 2022 год по реализации Программы ПОР, результаты, а также проблемы в достижении поставленных целей.

Специалисты ответственные за реализацию данной программы отметили, что задержки по достижению поставленных целей проекта были связаны с пандемией COVID-19, в мае месяце текущего года были проведены выездные совещания в регионах и до конца 2022 года ожидается достигнуть результатов, касающихся качества предоставления услуг населению на уровне первичной медико-санитарной помощи.

Врио министра в первую очередь выразил благодарность партнерам по развитию за поддержку и отметил, что изучил информацию о статусе реализации индикаторов, о планах по цифровизации, о работе отдела качества медицинских услуг, о работе Фонда ОМС по разработке методологий по ПГГ, ДЛП ОМС, по разработке классификаторов медицинских услуг, пересмотру механизмов оплаты на уровне ПМСП. «В данной программе поставлены очень хорошие цели по улучшению качества оказания медицинской помощи беременным, по снижению заболеваемости сахарным диабетом, улучшению обеспечения лекарственными средствами. Поэтому Минздрав КР будет держать реализацию данного вопроса на постоянном контроле для достижения общих целей в системе здравоохранения», - сказал Жаркынбек Касымбеков.

Для информации:

Данная программа ведется в рамках программы развития здравоохранения на 2019- 2030 годы «Здоровый человек – процветающая страна». Приоритетами в этой программе являются: улучшение первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) и общественного здравоохранения, укрепление различных элементов системы здравоохранения. Программа ПОР поддерживает определенное количество тщательно отобранных сфер в системе ПМСП, для обеспечения целенаправленного подхода и достижения наилучших шансов на успех. Это увеличение процента беременных, сдавших в первом триместре беременности анализ крови на гликированный гемоглобин и анализ мочи на бактериурию в организациях здравоохранения ПМСП; увеличение процента пациентов с сахарным диабетом 1-го и 2-го типа, получающих рекомендуемую медицинскую помощь (анализ крови на гликированный гемоглобин не реже одного раза в год) в государственных организациях здравоохранения ПМСП; улучшение обеспечения лекарственными средствами пациентов с приоритетными состояниями (сахарный диабет, анемия и гипертония) в рамках Дополнительной лекарственной программы ОМС, измеряемое количеством возмещаемых страхованием рецептов за:тест-полоски для наблюдения за уровнем сахара в крови; железосодержащие препараты; препараты для лечения артериальной гипертензии.

 

22 June 2022
Заместитель министра здравоохранения Улан Садыков ознакомился с внедрением процессов цифровизации в деятельность референс-лаборатории и отделений Национального центра фтизиатрии

21 июня 2022 г. заместитель министра здравоохранения Улан Садыков посетил Национальный центр фтизиатрии при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики. 
В Национальном центре фтизиатрии он ознакомился с внедрением процессов цифровизации в деятельность референс-лаборатории и отделений Национального центра фтизиатрии (НЦФ). 
Как сообщил директор Национального центра фтизиатрии Абдулаат Кадыров, медицинские информационные системы, разработанные при поддержке проекта USAID «Вылечить туберкулез», значительно усовершенствуют работу противотуберкулезных больниц, что не только облегчает работу медработников, но, самое главное, позволяют повысить качество диагностики и лечения больных туберкулезом, помогают принимать оперативные и стратегические решения, основанные на реальных данных. Все данные персонифицированы, имеют высокий уровень защиты и связаны с базами данных Государственной регистрационной службы, Социального фонда и Фонда обязательного медицинского страхования через межведомственную электронную систему «Тундук». 
«В настоящее время Минздравом КР проводится большая работа по внедрению цифровых решений. И внедрение медицинских информационных систем в противотуберкулезную службу позволит в первую очередь условия для пациентов, автоматизировать работу врачей и медсестер, снизить расход их рабочего времени на взаимодействие между собой, значительно уменьшить рутинный бумажный документооборот. Выражаем благодарность проекту USAID «Вылечить туберкулез», которые оказывают техническую поддержку в разработке медицинской информационной системы», - отметил Улан Садыков.

22 June 2022
Лед тронулся! Здание нового перинатального центра на стадии завершения

Вчера, 21 июня 2022 года в Министерстве здравоохранения КР прошла встреча врио министра Жаркынбека Касымбекова с германской делегацией во главе с г-жой Дагмар Кренц, референтом отдела по Кыргызстану Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Федеративной Республики Германия.
На встрече стороны обсудили ход продвижения проектов, финансируемых Германским банком развития: строительство перинатального центра, противотуберкулезной больницы и ввод в эксплуатацию 15 машин скорой помощи.
Врио министра в ходе встречи заверил партнеров, что данные объекты стоят на особом контроле не только Минздрава КР, но и Правительства Кыргызской Республики. «Всю последнюю неделю мы вместе с вами вели интенсивные онлайн-переговоры и обговорили все проблемы, которые имеются. Были недочеты, которые сейчас мы стараемся быстро исправить все эти моменты. С введением перинатального центра в работу, мы сможем усилить службу охраны материнства и детства. Выражаю благодарность вам и Правительству Германии, а также нашим партнерам по развитию, ваша помощь системе здравоохранения неоценима», - сказал Жаркынбек Касымбеков, врио министра здравоохранения КР.

21 June 2022
Подведены итоги конкурса на обучение по квалификации "Управление здравоохранением"

Конкурсной комиссией в соответствии с Регламентом, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Кыргызской Республики от 26 мая 2022 года № 627 подведены итоги конкурса на пилотное грантовое обучение по квалификации "Управление здравоохранением".

Для участия в конкурсном отборе получено 49 заявок. Исключены из участия в конкурсе 9 заявок по различным причинам: недостаточный опыт на руководящей должности, отсутствие полного пакета документов (резюме, эссе и т.д.). К обучению для профессиональной переподготовки по квалификации «Управление здравоохранением» приглашаются 40 слушателей.

Список отобранных слушателей

ФИОФИО
1Абасканов Н.Д.21Кулчинова Г.А.
2Абдрахманова К.М.22Курманбаев У.А.
3Акунова Ж.К.23Марипова Ж А
4Алдашева С.Т. 24Махмадиев А.К.
5Алтымышева Н.А.25Молдоев М.И.
6Аманбаева Г.Ж.26Мусаев У.С.
7Арстанкулов Т.К.27Нарынбеков Ч.Н.
8Арыкпаева Ч.С.28Омуралиева М.А. 
9Асанакунова К.Ш.29Сатыбекова Г.К.
10Асанбекова Г.С.30Сатылканов Э.А.
11Аталиев К.Б.31Соронбаев С.М. 
12Атаханова М.Т.32Сыдыгалиев Р.С.
13Бейшеналиев И.А.33Султанмуратов И.С.
14Бектемиров К.Т.34Тиленов А.
15Боронбаева Э.К.35Токсонбаева Ж.Ы.
16Джанарбеков Э.Дж.36Усубалиев Т.ДЖ.
17Джумабаев М.Н.37Шамбетова А.Э.
18Дыйканалиев У.К.38Шамбетова Л.У.
19Жапаров К.А. 39Шамшиев А. А.
20Ибраимова Г.Ш.40Эшалиева А.С.

 

ВНИМАНИЕ:           Организаторы обучения свяжутся с отобранными слушателями дополнительно

20 June 2022
Министерство здравоохранения Кыргызской Республики объявляет открытый конкурс на зачисление во внутренний резерв кадров министерства

Министерство здравоохранения Кыргызской Республики объявляет открытый конкурс на зачисление во внутренний резерв кадров министерства, согласно следующим квалификационным требованиям:

 

Квалификационные требования к административным государственным гражданским должностям центрального аппарата Министерства здравоохранения Кыргызской Республики:

 

 

Для старших административных государственных должностей:

 

1)           Конституция Кыргызской Республики;

2)           Закон Кыргызской Республики «О порядке рассмотрения обращений граждан».

3) Закон Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе»;

4) Закон Кыргызской Республики «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики»;

5) Закон Кыргызской Республики «О противодействии коррупции»;

6) Типовая инструкция по делопроизводству в Кыргызской Республике, утвержденная постановлением Правительства Кыргызской Республики от 3 марта 2020 года № 120.

 

 

 

Для младших административных государственных должностей:

 

1) Конституция Кыргызской Республики;

2) Закон Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе»;

3) Типовая инструкция по делопроизводству в Кыргызской Республике, утвержденная постановлением Правительства Кыргызской Республики от 3 марта 2020 года № 120.

 

 

 

Квалификационные требования к старшим административным государственным должностям:

 

1. Уровень профессионального образования: 

- высшее образование: «здравоохранение», 

 

2. Стаж и опыт работы:

- стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее 1 года либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 3 лет.

 

3. Профессиональные компетенции:

Знание:

 

1) Конституционного Закона Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики»;

2) Закона Кыргызской Республики «Об организациях здравоохранения в Кыргызской Республике»; 

3) Закона Кыргызской Республики «Об охране здоровья граждан в Кыргызской Республике»;

4) Закона Кыргызской Республики «О медицинском страховании граждан в Кыргызской Республике»;

5) Регламента Кабинета Министров Кыргызской Республики, утвержденного постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 28 октября 2021 года №233;

6) Положения о Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики, утвержденного постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 15 ноября 2021 года №249.

 

- владение государственным и официальным языками в объеме, необходимом для исполнения должностных обязанностей;

- владения компьютерной и оргтехникой, необходимыми программными продуктами.

 

Умения:

 

- Анализировать статистические данные и производить информацию для поддержки эффективности принятия решений.

- Работать с тестовыми, графическими и табличными редакторами.

- Создавать и работать с файлами и папками (переименовывать, копировать, перемещать, удалять и восстанавливать).

- Подключать внешние периферийные устройства.

- Очищать (архивировать) дисковое пространство.

- Работа в компьютерных и социальных сетях: поиск, обмен и хранение информации) (Интернет, эл.почта и т.д.):

- Получать и отправлять электронные письма.

- Работать с различными браузерами.

- Умения работать с офисной техникой:

- Копировальные аппараты.

- Принтер.

- Сканер.

- Проектор или интерактивная доска.

- Факс.

 

 

 

Квалификационные требования к младшим административным государственным должностям:

 

1. Уровень профессионального образования:

 

- высшее образование: «здравоохранение»; «педагогическое образование» по направлению филологическое образование, педагогика; «гуманитарные науки» по направлению филология, лингвистика, регионоведение, юридическое; «экономика и управление» по направлению экономика, логистика, финансы и кредит, бухгалтерский учет, анализ и аудит, менеджмент, государственное и муниципальное управление;

- наличие сертификата об обучении по государственным закупкам (на определенные должности).

 

2. Стаж и опыт работы:

- без предъявления требований к стажу работы.

 

3. Профессиональные компетенции:

 

Знание:

 

1) Закона Кыргызской Республики «Об организациях здравоохранения в Кыргызской Республике»; 

2) Закона Кыргызской Республики «Об охране здоровья граждан в Кыргызской Республике»; 

3) Положения о Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики, утвержденного постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 15 ноября 2021 года №249.

- владение государственным и официальным языками в объеме, необходимом для исполнения должностных обязанностей;

- владения компьютерной и оргтехникой, необходимыми программными продуктами.

 

Умения:

 

- Анализировать статистические данные и производить информацию для поддержки эффективности принятия решений.

- Работать с тестовыми, графическими и табличными редакторами.

- Создавать и работать с файлами и папками (переименовывать, копировать, перемещать, удалять и восстанавливать).

- Подключать внешние периферийные устройства.

- Очищать (архивировать) дисковое пространство.

- Работа в компьютерных и социальных сетях: поиск, обмен и хранение информации) (Интернет, эл.почта и т.д.):

- Получать и отправлять электронные письма.

- Работать с различными браузерами.

- Умения работать с офисной техникой:

- Копировальные аппараты.

- Принтер.

- Сканер.

- Проектор или интерактивная доска.

- Факс.

 

 

 

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:

 

– личное заявление;

– резюме (с указанием электронной почты), автобиография (с указанием сведений о наличии либо отсутствии судимости);

– копии документов, подтверждающих основное и дополнительное образование (при наличии), заверенные нотариально или по последнему месту работы;

– копия трудовой книжки (при наличии стажа работы), заверенная нотариально или по последнему месту работы;

– копии документов о присвоении ученой степени и ученого звания (при наличии);

- копия военного билета;

– копия паспорта. 

 

Все документы должны быть подшиты в скоросшиватель и представлены в Управление человеческими ресурсами и медицинского образования Министерства здравоохранения Кыргызской Республики в течение 10 календарных дней со дня опубликования на сайте министерства www.med.кg (по 29 июня 2022 года) 

Справки по тел.: +996 312 660548.

Примечание: Конкурсанты, соответствующие требованиям, будут приглашены для участия в конкурсе. Необходимо указать контактные телефоны и электронные почты.

20 June 2022
WHO purchased 190 family doctors bags for family doctors for their daily home visits and provision of basic services to families at the primary health care level

The World Health Organization (WHO) Country Office in Kyrgyzstan provided technical support to the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic and its structural divisions in the continuation of basic health services with the financial support of the European Union. The purpose of the activities is to ensure uninterrupted basic services at Primary Health Care.

WHO purchased 190 family doctors bags for family doctors for their daily home visits and provision of basic services to families at the primary health care level. The bags contain essential medical equipment for measuring blood pressure, blood glucose level, hemoglobin and basic urine tests. Pulse-oximeters, thermometers, torniquets, torches and fetal stethoscopes will enable doctors in their daily obstetric and pediatric services. Moreover, the contents of bags include a portable fetal doppler device for detection and recording of fetal heart rate in pregnant women. The bags are very convenient to carry for home visits as well as patient visits to Family Health Centers. The distribution of bags took place in Chui oblast as a pilot initiative.

Besides the bags 6 Family Health Centers will receive Hemoque blood analyzers for prompt blood hemoglobin detection in patients with anemia and with acute health emergencies.

“We note with satisfaction that provision of family doctor’s bags and Hemoque equipment will not only improve access to primary health care but significantly upgrade the quality of care at the primary level. Doctors will feel more confident and respected when they visit their patients and provide quality and complex care to all family members of all ages. Patients’ satisfaction and trust in health care will also improve,” said Nazira Artykova, WHO Representative in Kyrgyzstan. “This initiative is so far as a pilot. In two months’ time, we will gather the information and feedback from doctors whether provided equipment and consumables were useful or not.”

“WHO’s continuous support with financial assistance from the EU helps to firstly support and encourage family doctors on the spot and improve access and quality care towards the continuation of basic services,” commented Deputy Minister of Health Ulan Sadykov 

***

Background: As part of the continuation of basic services in primary health care, WHO supported the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic in 2020-21 by the provision of essential drugs for the treatment of asthma, hypertension and diabetes countrywide. Moreover, every patient with diabetes was provided with an individual glucose meter with 500 blood strips. Family doctors were provided with pulse oximeters, personal protective equipment and other medical consumables. 55 mobile immunization teams were created for the continuation of child immunization at all places in Kyrgyzstan. Mental health care and psychological support to medical staff to protect them from burnout are provided.

WHO organized this event as part of the “COVID-19 in Central Asia: Crisis Response" (CACCR) program”, funded by the European Union (EU) and the WHO Regional Office for Europe. This Project covers Kazakhstan, Kyrgyzstan and Turkmenistan and is designed to help to prevent, detect and respond to the COVID-19 pandemic in these countries.